Kurs A1.2a Kvalitet ISO 9001:2015 (1d), kurs i ledelsessystem

Kurset egner seg for deg som ønsker en oppfriskning eller en rask introduksjon til kvalitetsledelse iht kravene i ISO 9001:2015. Endags kurs med fokus på hovedelementene i standarden.
Til dette kurset kreves ingen forkunnskaper. Kursdagen vil også kunne brukes til å dekke kravene til kursdager i forkant av kvalitets-, revisjon- eller risikolederkurs (QM/QA/RM) med tilhørende sertifisering.

  • Kurs: A1.2 ISO 9001:2015 (1d) - ledelsessystem
    13 februar, 2019
    09:00 - 16:00

ISO 9001:2015 ledelsessystem – på en dag 

For mer informasjon om kurset, se kurssiden :  A1.2a Kvalitetsledelse iht ISO 9001:2015 – 1d

Kvalitetsledelse iht kravene i ISO 9001:2015;  Kurset egner seg for deg som ønsker en oppfriskning av kunnskap eller en rask introduksjon og gjennomgang av hovedelementene i standarden.

Kursdagen vil også kunne brukes til å dekke krav til kursdager  i forkant av kvalitets-, revisjon- eller risikolederkurs (QM/QA/RM) med tilhørende sertifisering og kursdag iht krav til oppdateringsdag for sertifisert personell QM/QA-QLA.

Til dette kurset kreves ingen forkunnskaper.

Kurspris / dagpakke: Standard kursavgift  4.800 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre eksterne kurs-/konferanse lokaliteter.

 

Kontakt:  NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:

NFKR lokaler Sandvika, Oslo