,

Fagsamling tema “Nye DNB.no – datadrevne beslutninger”

 • Fag- og nettverksamling - reprise webinar
  29. april 2021
  09:00 - 10:00

Dato/tid:  29. april 2021 kl 09:00,  10 min årsmøte region KRN region Oslo i forkant av foredraget

Sted:          Webmøte  Teams,  lenke  finner du under

—————————

Nye DNB.no – datadrevne beslutninger

Vi inviterer  til et møte som starter med et kort årsmøte for KRN Østlandet – Oslo kl. 09.00. Foredrag fra DNB ca. kl. 09.10.

Dato/tid:  Torsdag 29. april 2021 
Sted:  Webmøte på Teams  
TEAMS link:  sendes påmeldte i forkant av møtet 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

—————————–

Omtale:

DNB.no er i dag ett av Norges mest besøkte nettsteder. Nye DNB.no er et kontinuerlig utviklingsarbeid for å ivareta kravene til universell utforming, skape gode kundeopplevelser, samtidig som en skal bidra til mer relevant trafikk inn i “butikken”. Utviklingen av Nye DNB.no har for banken krevd helt nye måter å jobbe på, med stor grad av innsiktsdrevne beslutninger og et agilt tankesett. I dette foredraget vil dere blant annet få høre mer om hva DNB har gjort for å ivareta universell utforming, og hva det vil si å bytte motor på en bil i fart!

 

Agenda:

 •   09:00  Kort årsmøte for KRN Østlandet/Oslo
  • v/ styre i region Østlandet, Oslo
 •   09:10  Velkommen til fagsamling KRN region Østlandet, Oslo
  • v/ regionsleder Rune Bjerke, Statnett og Geir Sundland, DNB
 •   09:10+ Foredrag “Nye DNB.no – datadrevne beslutninger” 
  • v/ Andreas Johannesen, Product Manager

 

Foredragsholderen:

Andreas Johannesen, er Product Manager for teamet som i dag utvikler Nye DNB.no. Han har seks års erfaring fra DNB innenfor Personmarked, Bedriftsmarked og Markets, hvor han i stort har jobbet med utvikling av digitale kanaler. I dag jobber Andreas i seksjonen PM Digital Opplevelse, hvor de har et konsernansvar for å levere kundeopplevelser i verdensklasse på tvers av dnb.no.

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Vel møtt!

 

Regionstyre KRN region Oslo  –  kontaktperson og anvarlig for fagsamlingen Per Myrseth

 • Rune Hernes Bjerke, Senior Advisor, Statnett SF , regionstyrets leder
 • Aina Irene Sundve, Kvalitetsleder Vann- & avløpsetaten, Oslo kommune
 • Geir Sundland, DNB
 • Per Myrseth, avd.leder Data Management Competence Center, DNV 
 • Stig Birkeland, Risk Advisor, Telenor Norge, Security & Risk
 • Karen Steien,  Kvalitetssjef konsern, AF Gruppen