K&R spørretime Risiko; tema “Risk ressurser, plassering i organisasjonen”

Ayse Nordal vil besvare dette omfattende temaet med innlegg som bl.a vil omfatte de tre H’er av en risikoleder;  
– Hvem er risikolederen?
– Hva gjør han/hun? Hva skal han/hun gjøre ifølge standarder?
– Hvorfor har vedkommende de oppgavene de har?
– Uavhengighet
– Organisasjon

 • Spørretimen Risiko; Risk Management ressurser - plassering i organisasjonen?
  8 april, 2021
  11:00 - 11:59

https://nfkr.no/wp-content/uploads/2017/03/thV5E4X8F9-240x300.jpg se øvrige tema og datoer for  K&R spørretime her -> (link)

Send dine spørsmål til info@qrn.no  eller ta direkte kontakt oss på  tlf. 67 80 89 50

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere. Ut ifra denne spørretimen kan dere få svar eller gå videre med konsulenter etter behov.

 

Vi har mottatt følgende spørsmål;

 • RISK MANAGEMENT RESSURSER    (Torsdag 8. april kl. 11.00)                            
  • Hvor bør/skal risikostyringsressurser plasseres i organisasjonen?
  • Hvilke veiledning, eller krav, stiller standarder og rammeverk til RM roller

Ayse Nordal vil besvare dette omfattende temaet med innlegg som bl.a vil omfatte de tre H’er av en risikoleder;  

  • Hvem er risikolederen?
  • Hva gjør han/hun? Hva skal han/hun gjøre ifølge standarder?
  • Hvorfor har vedkommende de oppgavene de har?
   • Uavhengighet
   • Organisasjon

Lokasjon

Sted: