KRN Nordvest – fagsamling prosjekt Fv.659 Nordøyvegen

NFKR Region Nordvest har i samarbeid med Statens vegvesen gleden av å invitere til medlemsmøte og bedriftsbesøk prosjekt Fv.659 Norøyveien i Skjeltene, der vi får dele deres erfaringer innen tema risiko- og kvalitetsledelse, samt hvordan de ivaretar risiko i HMS arbeidet. se omtale nyhet her  

 

  • Fagsamling / medlemsmøte KRN Nordvest Skjeltene
    6 november, 2019
    14:00 - 16:00

Har du problemer med pålogging, meld deg på direkte til info@qrn.no

 Velkommen til fagsamling og besøk til Statens vegvesen, Skjetnene

Informasjon om Prosjekt Fv.659 Nordøyvegen

 –  Presentasjon og nyhet her (link)

Vi besøker Skjeltene, Statens vegvesen vegprosjekt Fv. 659. Vi får dele hvordan de ivaretar kvalitet- og riskoarbeid i prosjektet.

PROGRAM

  • Hvordan vi følger opp risiko i prosjektet v/assisterende prosjektleder Helge Rensvik
  • Hvordan vi følger opp teknisk kvalitet i prosjektet v/kvalitetsrådgiver Carina Farstad
  • Hvordan vi jobber med risiko innenfor faget HMS v/HMS-rådgiver Anne Grete Sætre

Her kan du lese mer om prosjektet på Statens vegvesen:  Hovedside / Vegprosjekter / Fv. 659 Nordøyvegen / Prosjektomtale


Fri deltakelse, og som medlem er du velkommen til å invitere med kollega fra ditt nettverk.

Alle som er opptatt av forbedringsarbeid, både dine ledere, mellomledere og medarbeidere er velkommen til å delta.

Vel møtt!

Bilde: Oversiktsbilde fra Statens vegvesen sine hjemmesider.

Sted/dato: Skjetnene, prosjekt riggkontor, 06.11.2019 kl 14.00

Statens vegvesen har satt opp webkamera på prosjektområdet, se mer her (link): https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv659nordoyvegen/webkamera-skjeltene

Vel møtt!

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Møre og Romsdal, Norway