Fagsamling risikostyring og besøk AF Anlegg/E39 Kristiansand

KRN region Sør inviterer til fagsamling tema ‘Risikostyring i tilknytning til digitalisering’ hos AF Anlegg/E39 den 17. september 2019 kl 15:00
Påmelding nå – vel møtt!

 • Nye Veier
  17 september, 2019
  15:00 - 18:00

 

Kvalitet og Risiko Norge region Sør inviterer til fagsamling og bedriftsbesøk hos AF Anlegg/E39

Tema: Risikostyring i tilknytning til digitalisering

NFKR Region Sør  har gleden av å invitere medlemmer av KRN til en kvalitetsdag der vi ser på risikostyring i tilknytning til digitalisering.

Vertskap:  AF Anlegg/ E39, v/ Kvalitetssjef Svein Erik Tomren

Tid:            Tirsdag den 17. september  2019,  kl 15.00 – 18.00

Sted:         AF Anlegg / E39 – Mjåvannsvegen 216B, 4628 Kristiansand – kart

Påmelding snarest. Begrenset antall plasser – gratis deltakelse

 

foto: AF Anlegg

AF Anlegg bygger 19 kilometer ny firefelts motorvei med fartsgrense 110km/t. Strekningen går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal og har en ferdigstillelse høsten 2022.

Prosjektet er omfattende og inkluderer de fleste fag, herunder prosjektering (modellbasert), IT/digitalisering, hogst, bergsprengning, fjellsikring, grunnarbeid, tunnel, masseforflytning, betongarbeid, SRO/elektro og asfalt.

Innlegg fra vertskap AF Anlegg/E39 Erik Tomren, Kvalitetsleder i prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst.

Agenda; Risikostyring i tilknytning til digitalisering

 • 15:00 – 15:45    Presentasjon risikoanalyse
    • metodikk
    • utfordringer
    • verifikasjon
 • 15:45 – 16:00    Omkledning
 • 16:00 – 17:30    Befaring
 • 17:30 – 18:00    Avslutning

Det serveres enkel mat og kaffe kl 15:00

foto: AF Anlegg

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Påmelding på web eller send en epost til  info@nfkr.no

Vel møtt!

NFKR region Sør v/styreleder Tanja Erichsen, Rådgiver kvalitet

 

Lokasjon

Sted: