Reprise foredrag “Forskning; premieres kvantitet over kvalitet?” v/ Dag O. Hessen, UiO

Morgenmøte tema “Forskning; premieres kvantitet over kvalitet?”
KRN har gleden av å invitere til fagsamling med foredragsholder Dag O. Hessen der vi spør hvordan det står til med kvaliteten i forskningen.

 • Fag- og nettverksamling - reprise webinar
  10 februar, 2021
  11:00 - 11:40

    

Dato/tid:   10. februar 2021 kl 11.00 (Opptak fra opprinnelig medlemsmøte 3. februar 2021 kl 08:30)
Sted:  Webmøte  Teams.  tid ca 40 min. –  opptak av foredrag, refleksjoner og diskusjoner etter foredraget er ikke med 
Deltakerliste;     
TEAMS link:  

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

Lenke til nyhet KRN web  “Forskning, premieres kvantitet over kvalitet?”

Vi gleder oss til å møte Dag O. Hessen, professor i biovitenskap ved UiO og leder av Centre for Biogeochemistry in the Anthropocen.

Han har skrevet en lang rekke vitenskapelige arbeider om temaer innen økologi og evolusjon, og har også utgitt mange populærfaglige bøker om evolusjon, om biologi og miljø og om skjæringsfeltet mellom biologi og filosofi. Hessen har også skrevet flere faktabøker for barn, og et læreverk i biologi for videregående skole. Han har mottatt flere priser for sin populærfaglige formidling.  (kilde: Cappelendamm.no)

Introduksjon til temaet

Forskning skal være grunnleggende kvalitetsbevisst, og både tillit til og verdien av forskning avhenger av kvalitet og etterprøvbarhet. Samtidig er forskningen underlagt press fra mange hold, der vi ser at et økende publikasjonspress både utenfra og innenfra gjør det lett å ta snarveier. Et økende turtall også innen akademia fører til at kvantitet altfor ofte trumfer kvalitet.

Har skrevet en lang rekke artikler relatert til evolusjon, økologi og klima, samt flere populærfaglige bøker, blant annet “Sannhet til salgs” som omhandler dagens tema.

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Deltakerliste kommer her

Vel møtt!

Med hilsen

Regionstyre KRN region Oslo  –  kontaktperson og anvarlig for fagsamlingen Per Myrseth

 • Rune Hernes Bjerke, Senior Advisor, Statnett SF , regionstyrets leder
 • Aina Irene Sundve, Kvalitetsleder Vann- & avløpsetaten, Oslo kommune
 • Geir Sundland, DNB
 • Per Myrseth, avd.leder Data Management Competence Center, DNV 
 • Stig Birkeland, Risk Advisor, Telenor Norge, Security & Risk
 • Karen Steien,  Kvalitetssjef konsern, AF Gruppen 

 

 

Lokasjon

Sted: