Ny Risiko spørretime – tema teminologi, teknikker, klassifisering mm

Vi gleder oss til nye spørretimer med innlegg fra vår kursleder Ayse Nordal.
Onsdag 26.januar 2022 kl 11.00 vil 4 omfattende spørsmål bli diskutert og besvart av Ayse på Teams. Vi never bl.a. spørsmål som “Hvorfor blandes alle typer risikoer uten klassifisering?” og ” Er det mulig å variere verktøyene etter analysenivå / innhold? ” Se forøvrig agenda under

Kjente problemstillinger ? Inviter med dine kollegaer for god intern læring. Alle påmeldte får tilgang til Teams /innkalling.

Detaljer Pris Ant.
Enkeltperson deltaker spørretime Risikovis detaljer + kr 450 (NOK)  
Enkeltperson deltaker spørretime Risiko, Ikke-medlemvis detaljer + kr 750 (NOK)  
Gruppepåmelding 4 stk her, der hver 4. deltaker er gratisvis detaljer + kr 1.350 (NOK)  


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

 • Spørretimen Risiko; Kontinuitetsplan og positiv risiko
  26 januar, 2022
  11:00 - 12:00

Risiko Spørretime

    Tid: onsdag 26. januar 2022 @ 11:00 

    Sted: Teams, lenke kommer her

 

Ved vår fagressurs Ayse Nordal, KRN Ambassadør og kursleder i risikostyring.

Du vil finne at spørsmålene er kjente og relevante for alle som jobber med risikostyring. Inviter derfor med dine kollegaer for intern diskusjon, faglig påfyll og læring. Gruppepåmelding med hver fjerde deltaker gratis.

Temaer; Terminologi / klassifisering / verktøy/ teknikker etc 

Spørsmål mottatt for denne spørretimen; 

 1. Er usikkerhetsstyring og risikostyring samme ting? Er definisjonene i bl.a. prosjektnorge fortsatt relevante?
 2. Hvorfor blandes alle type risikoer i et stort regneark uten klassifisering?
 3. Er ikke det behov for å koble risikostyring til kvalitetsledelse?
 4. Hvilket verktøy/beste praksis finnes for å kunne arbeide med risikoer i forhold til prosesstrinn og analysenivå?
 5. Hvordan velger vi teknikker og hvordan klassifisere disse.

Disse spørsmålene vil bli grundig diskutert og besvart av Ayse.

 

Opplæringsbehov? 

Ønsker du å lære mer om metoder og teknikker innen faget? Fra månedskiftet vil vi tilby en helt ny kursportefølge med modulbaserte kurs som bl.a. ivaretar temaene over, inkludert klassifiseringsmetoder og hvordan beherske disse. Vi vil bl.a. vise hvordan standarden jobber med teknikkene,  hvordan benytter vi standardens to klassifiseringskriterier mm.

Bli gjerne med oss etter spørretimen om du har spørsmål om våre kurs i Risikostyring.

Nye kurs i Risiko metoder iht ISO 31010 kommer jan/febr-22, ta kontakt med Annlaug på  aa@qrn.no  for mer info

 

https://nfkr.no/wp-content/uploads/2017/03/thV5E4X8F9-240x300.jpg   Send dine spørsmål til info@qrn.no  eller ta direkte kontakt oss på  tlf. 67 80 89 50

K&R spørretime

Medlemmer og kursdeltagere inviteres til å fremme sine faglige spørsmål både innen i risikostyring og kvalitetsledelse. Våre fagressurser vil diskutere temaene som godt forberedte innlegg basert på forankring i både teori og praksis.

Derfor:

 • send dine spørsmål til oss
 • vi samler opp flere spørsmål
 • vi kaller dere inn til en times Teams møte med innlegg og diskusjon

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere. Ut ifra denne spørretimen kan dere få svar eller gå videre med konsulenter etter behov.

Vi setter opp nye spørretimer ihht medlemmenes innspill og diskusjon. Følg med på vår arrangement kalender

 

———–

se tema for tidligere og kommede spørretimer K&R spørretime her -> (link)

Lokasjon

Sted: