,

Fagsamling i regi av KRN region Vestfold-Telemark – tema Risiko og sårbarhetsanalyse

  • Fag- og nettverksamling, webinar
    19. november 2020
    18:00 - 19:30

Les mer under nyhet

Velkommen til fagsamling region Vestfold-Telmark, denne gangen via Teams

Microsoft Teams meeting  –

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

Invitasjon til webmøte i Region Vestfold-Telemark

Tid: 19. november 2020, 18:00-19:30

Foredrag ved Vestfold Interkommunale Brannvesen og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

*************

Foredrag 1

18:10-18:40

Utfordringer med risiko- og sårbarhetsanalyse – Hvordan øke kvaliteten av ROS-analysen

Ved Yngvi Freyr Eggertsson, Rådgiver samfunnssikkerhet i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Risikofaget er i stadig utvikling og ROS-analyser er blitt sentrale i styringen av virksomheter. Det er svært variabel kvalitet på analysene, ulik oppfatning av hva risiko og sårbarhet er og hvordan en kan analysere dette på en mest mulig hensiktsmessig måte. Presentasjonen vil fokusere på oppdatert konsept av hva risiko egentlig er og svakheter i hvordan ROS-analyser har vært gjennomført tidligere. I tillegg vil det tas opp mulige løsninger for å øke kvaliteten på analysene. Erfaringene til foredragsholder er fra offentlige virksomheter og vil derfor ha eksempler fra offentlige risiko- og sårbarhetsanalyser.

Nøkkelbegrep i presentasjonen;

  • Konsept av risiko
  • Svakheter og utfordringer i ROS analyser
  • Muligheter for å øke kvaliteten

Kort omkoblingspause og ev spørsmål 18:40-18:45

 

Foredrag 2

18:45-19:00

Risiko og sårbarhetsanalyse ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Ved Jan Aastø seniorrådgiver Beredskapsavdelingen

Jan vil først introdusere oss for Fylkes-ROS for Vestfold og Telemark, deretter om en mer spisset og spesiell ROS som har hyppige oppdateringer og som omhandler koronasituasjonen.

Foredragsholderens erfaring er flere år som operasjonsoffiser i Forsvaret nasjonalt og internasjonalt. Deretter flere år i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og fra fylkesmennenes beredskapsarbeid.