NFKR Region Trøndelag fagsamling 01.02.2018 tema Systematisk forbedringsarbeid

Velkommen til fagsamling torsdag 1. februar 2018 kl. 13.00 med tema “Systematisk forbedringsarbeid”. Møtet avholdes hos Sandvik-Teeness AS, Ranheim med foredrag fra Autronica Fire & Security AS og vertskapet i tillegg til at det avholdes årsmøte for NFKR Region Trøndelag.

 • Fagsamling Trøndelag
  1 februar, 2018
  14:00 - 16:30

NFKR Region Trøndelag ønsker velkommen til fagsamling torsdag 1. februar 2018 kl. 13.00 med tema “Systematisk forbedringsarbeid”. Møtet avholdes hos Sandvik-Teeness AS, Ranheimsvegen 127, 7053 Ranheim.

 

 

Agendaen er som følger:

 • Åpning ved NFKR region Trøndelag
 • Kort bedriftspresentasjon: Sandvik-Teeness AS
 • “OSB-One Step Better”
  Innlegg fra Sandvik-Teeness AS ved Håvard Buhaug, Production Manager
 • «NFKR Trøndelag i utvikling!»
  Kort årsmøte for NFKR Trøndelag med oppsummering av 2017.
  Deretter åpnes det opp for innspill til planer og aktiviteter i tiden fremover.
 • «Hvordan forbedringsarbeidet er implementert i Autronica»
  Innlegg fra Autronica Fire & Security AS ved Frank Robert Walstad, Director of Quality Assurance
 • Avslutning ved NFKR

Det er anledning til spørsmål og diskusjoner etter hvert foredrag, og underveis i møtet tilpasser vi med nok kaffepauser og mulighet for mingling med mulighet for å etablere nye kontakter.

Vi avslutter ca. kl 15.30.

Adkomst: Buss nr. 6 eller 16 (holdeplass «Anton Jenssens veg») / Parkering på bedriftens område.

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kollegaer eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta  – gratis deltakelse for alle!

Web påmelding www.nfkr.no ‘hva skjer?’ ved epost til aa@nfkr.no eller direkte web påmelding her

Vel møtt!

NFKR region Trøndelag v/ Regionstyret; leder Sigrun Lande Sørensen, Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland, Ingunn Dåvøy og Knut Iver Aastorp

 

Lokasjon

Sted:  

Deltakerliste