Fagsamling tema bærekraft “Sustainbility at ABB”

KRN region Sør, Telemark-Vestfold inviterer til fagsamling der vi vil høre hvordan ABB har lagt opp sitt bærekrafts arbeid i tråd med å redusere de globale klima utforingene. Vi får dele deres erfaringer gjennom samarbeidsprosjekt mellom ABB og Norsus, som vil synliggjøre hvordan bedrifter kan dokumentere både produktene og organisasjonens miljøavtrykk.

 • Fag- og nettverksamling, webinar
  21 oktober, 2021
  14:30 - 15:30

Velkommen til fagsamling region Sør/ Vestfold-Telemark, denne gangen via Teams

 

Dato/tid: 21. oktober 2021 kl 14:30 – 15:30
Sted: Digitalt, online Teams
Link: Bli med på møtet via tilsendt lenke (kommer også her i forkant av møtet)
———————-


ABB Norge har invitert oss til å dele erfaringer fra deres bærekrafts arbeid

“Sustainability at ABB”

Vi får høre hvordan ABB har lagt opp sitt bærekrafts arbeid i tråd med å redusere de globale klima utforingene.


Hovedstyremedlem i KRN og styremedlem i KRN region Sør

Nina Nikodim-Amlie, Quality / Sustainability Manager at ABB Norway

Nina vil ønske oss velkommen til ABB og gir oss en innføring i bærekraftsarbeidet i virksomheten. Vi får et innblikk i hvordan de jobber med med å  konkretisere målsetningen og gir oss eksempler på miljøtiltak, målinger og  metoder.
Anne Rønningen PhD, Senior researcher NORSUS

Anne Rønningen, NORSUS vil gi oss en innføring i LCA – Life Cycle Assessment og EPD – Environmental product information. Ved å presentere samarbeidsprosjektet mellom ABB og Norsus ønsker vi å synliggjøre hvordan bedrifter kan dokumentere produktene, og organisasjonens, miljøavtrykk.

Norsk institutt for bærekraftsforskning/Norwegian Institute for Sustainability Research, les mer om NORSUS her


Vi legger til rette for god tid og anledning til å stille spørsmål, og dele refleksjoner, rundt tema.

 

Med hilsen

KRN region  Sør/Vestfold-Telemark

 • Regionsleder Bent Vigeland, Kvalitetsleder Avarn Security
 • Styremedlem Kjell Arne Håkonsen, Quality Assurance Manager, Wood Group
 • Styremedlem Helene Waage Dehli, Branningeniør, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
 • Styremedlem Tom Christian Leynse, Quality & Risk Manager, Norsk Hydro ASA Projects, Oslo
 • Styremedlem Nina Nikodim-Amlie, QA/SA Manager, ABB Electrification
 • Styremedlem Inger-Lise Schultz, QEHS Director MacGregor, global
 • Styremedlem Jarl Martin Pedersen, SQ Advisor, Spordrift AS

 

Lokasjon

Sted: