,

NY MULIGHET – opptak fra fagsamling tema ‘Sikkerhet i en usikker tid’ Roar Thon, NSM

 • Fag- og nettverksamling
  17. desember 2020 - 18. desember 2020
  11:30

Tema:

Sikkerhet i en usikker tid

–  hvor forberedt var vi for å takle den ‘sorte svanen’

 

Dato/tid:  REPRISE 17. desember kl 11.30 (40 min)  –   opptak fra fagsamling/frokostmøte 9. desember 2020
Sted:  Webmøte  Teams  
TEAMS link:  Teams/Skype link sendes til påmeldte i forkant av møtet

Vi holder tråden fra sist fagsamling i regi av KRN Østlandet, og spør hvor forberedt vi var for å takle en varslet men allikevel “utenkelig” krise

Vi gleder oss til nytt møte med Roar Thon, fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM.

For de som ikke har hatt gleden av å møte Roar som foredragsholder på våre to siste høstkonferanser, Verdens kvalitetsdag 2018 og 2019 *(se omtale under web-nyheter), kan se frem til å møte en fagentusiast og foredragsholder av de skjeldne.

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!
Deltakerliste kommer her

Vel møtt!

Med hilsen

Regionstyre KRN region Oslo  –  kontaktperson og anvarlig for fagsamlingen Stig Birkeland, Telenor

 • Rune Hernes Bjerke, Senior Advisor, Statnett SF , regionstyrets leder
 • Aina Irene Sundve, Kvalitetsleder Vann- & avløpsetaten, Oslo kommune
 • Geir Sundland, DNB
 • Per Myrseth, avd.leder Data Management Competence Center, DNV GL
 • Stig Birkeland, Risk Advisor, Telenor Norge, Security & Risk
 • Karen Steien,  Kvalitetssjef konsern, AF Gruppen