Fagsamling Ålesund tema Digitalisering IP Huse

NFKR region Nordvest inviterer til åpen fagsamling kl 13:00 den 13/2-18 hos NMK Ålesund. Agenda er Digitalisering av virksomhets- og informasjonsstyring hos IP Huse v/ Prosjektsjef Håkon Heieraas. Medlemsmøte med valg av nytt regionsstyre. Velkommen!

  • Åpent medlemsmøte
    13 februar, 2018
    14:00 - 16:00

NFKR region Nordvest inviterer til fagsamling hos NMK – Norsk Maritimt Kompetansesenter, Ålesund

den 13. februar 2018 kl 13:00 – 15:00

Vil få mulighet til å dele gode erfaringer og utfordringer med digitalisering av virksomhets- og informasjonsstyring i IP Huse

Agenda

  • Velkommen
  • Foredrag fra COO Håkon Heieraas, IP Huse, med tema “Erfaringer med digitalisering av virksomhets- og informasjonsstyring”
  • Kaffi og mingling
  • Diskusjon/drøfting av tema i foredrag
  • Innspill til nye samlinger

 

Presentasjon av foredraget; “Erfaring med digitalisering av virksomhetsstyring og informasjonsstyring”

I.P. Huse AS er en del av den maritime klyngen på Nordvestlandet, på Harøy, mellom Molde og Ålesund, og har 140 medarbeidere. Med røtter tilbake til 1927 er IP Huse verdensledende innen konstruksjon og produksjon av vinsjer med en trekk-kraft på over 600 tonn til ankerhåndteringsfartøy, spesialfartøy og flytende oljeinstallasjoner. Kunder er oljeselskaper, rederier og skipsverft. Salg og service skjer i samarbeid med Rolls Royce Marine.

Suksess over tid i et konkurranseutsatt internasjonalt marked krever fortløpende oppgradering av anlegg og maskiner og hele virksomhetsstyringen. Digitalisering av virksomheten startet for flere år siden med satsing på kvalitetsledelse, virksomhetsstyring og informasjonsstyring.

Den internasjonale konkurransen i det maritime markedet gir stadig nye muligheter og driver forbedringsarbeidet i IP Huse. Mulighetene har medført å integrere kompetanse og erfaring i de ulike tradisjonelle disiplinene i en sammenhengende verdikjede med styring på all informasjon på en helt ny måte. Dette reduserer tid for utvikling, produksjon og kostnader, og øker tilgjengelighet, sporbarhet og kundestøtte. Selv om den grunnleggende kompetansen i bedriften består, krever utviklingen med digitalisering etablering av strukturert virksomhets- og informasjonsstyring som er ny og kan være krevende. Foredraget tar for seg de erfaringer, erkjennelser, muligheter og gevinster som gir IP Huse et nytt forsprang på sine konkurrenter.

 

Håkon Heieraas - I.P Huse AS Håkon Heieraas, COO, IP Huse sitter i ledergruppen med ansvar for utvikling av virksomhetsstyringen og informasjonsstyringen i IP Huse. Krav og mål, planlegging, gjennomføring, sikring av muligheter og gevinster for å bedre konkurransedyktigheten er viktige deler av dette. Han har vært i IP Huse i over 20 år med oppgaver innenfor konstruksjon, prosjekter og ledelse.

 

fra IP Huse presentasjon

Vel møtt!

NFKR regionstyre  Nordvest v/  Ansgar Aarland (Ulstein), Marianne Vinje (NTNU) og Jan Erik Stokkeland

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Borgundvegen 340, Ålesund, Møre og Romsdal, 6009, Norway

Beskrivelse:

Borgundvegen 340, 6009 Ålesund

Deltakerliste