Fagsamling NFKR Nordvest tema digitalisering av virksomhets- og informasjonsstyring

NFKR region Nordvest inviterer til åpent medlemsmøte, Ulsteingruppen er vertskap for møtet og i tillegg fra jubileumsinnslag fra Ulstein vil vi dele erfaringer med IP Huse tema digitalisering.

 • Åpent medlemsmøte
  4 oktober, 2017
  14:30 - 16:30

NFKR region Nordvest inviterer til fagsamling hos Ulstein Expo –  møtet er utsatt til november 2017

Ulsteingruppen er vertskap for møtet og i tillegg fra jubileumsinnslag fra Ulstein vil du få mulighet til å dele gode erfaringer og utfordringer med digitalisering av virksomhets- og informasjonsstyring i IP Huse

Agenda

 • Velkommen
 • Jubileumsinnslag Ulstein 100 år
 • Foredrag fra Håkon Heieraas, IP Huse, med tema “Erfaringer med digitalisering av virksomhets- og informasjonsstyring”
 • Kaffi og mingling
 • Diskusjon/drøfting av tema i foredrag
 • Innspill til nye samlinger

Vel møtt!

NFKR regionstyre  Nordvest v/ Einar Johansen (Rolls-Royce),  Ansgar Aarland (Ulstein), Marianne Vinje (NTNU) og Jan Erik Stokkeland (Plato)

Ansvarlig og vertskap;  nestleder region Nordvest Ansgar Aarland,  Business Application Coordinator, Ulstein Power & Conrol

 

Presentasjon av foredraget; “Erfaring med digitalisering av virksomhetsstyring og informasjonsstyring”

I.P. Huse AS er en del av den maritime klyngen på Nordvestlandet, på Harøy, mellom Molde og Ålesund, og har 140 medarbeidere. Med røtter tilbake til 1927 er IP Huse verdensledende innen konstruksjon og produksjon av vinsjer med en trekk-kraft på over 600 tonn til ankerhåndteringsfartøy, spesialfartøy og flytende oljeinstallasjoner. Kunder er oljeselskaper, rederier og skipsverft. Salg og service skjer i samarbeid med Rolls Royce Marine.

Suksess over tid i et konkurranseutsatt internasjonalt marked krever fortløpende oppgradering av anlegg og maskiner og hele virksomhetsstyringen. Digitalisering av virksomheten startet for flere år siden med satsing på kvalitetsledelse, virksomhetsstyring og informasjonsstyring.

Den internasjonale konkurransen i det maritime markedet gir stadig nye muligheter og driver forbedringsarbeidet i IP Huse. Mulighetene har medført å integrere kompetanse og erfaring i de ulike tradisjonelle disiplinene i en sammenhengende verdikjede med styring på all informasjon på en helt ny måte. Dette reduserer tid for utvikling, produksjon og kostnader, og øker tilgjengelighet, sporbarhet og kundestøtte. Selv om den grunnleggende kompetansen i bedriften består, krever utviklingen med digitalisering etablering av strukturert virksomhets- og informasjonsstyring som er ny og kan være krevende. Foredraget tar for seg de erfaringer, erkjennelser, muligheter og gevinster som gir IP Huse et nytt forsprang på sine konkurrenter.

 

Håkon Heieraas - I.P Huse AS Håkon Heieraas, Prosjektsjef IP Huse sitter i ledergruppen med ansvar for utvikling av virksomhetsstyringen og informasjonsstyringen i IP Huse. Krav og mål, planlegging, gjennomføring, sikring av muligheter og gevinster for å bedre konkurransedyktigheten er viktige deler av dette. Han har vært i IP Huse i over 20 år med oppgaver innenfor konstruksjon, prosjekter og ledelse.

 

 

Foto:  IP Huse 

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Osnesvegen 118, Ulsteinvik, 6065

Beskrivelse:

Osnesvegen 118

6065 ULSTEINVIK