Fagsamling Bergen tema “Overgang til ISO 9001:2015 – Utfordringer og muligheter”

NFKR region Hordaland inviterer til fagsamling DNV GL Nybygg på Marineholmen mandag 19.febr 2018 med foredrag fra Trond Brunvoll, Senior Assessor/Lead Auditor Management System Certification hos DNV GL – Business Assurance

  • Fagsamling Bergen
    19 februar, 2018
    16:30 - 18:45

Invitasjon til fagsamling DNV GL Nybygg på Marineholmen; Overgang til ISO 9001:2015 – Utfordringer og muligheter

NFKR region Hordaland inviterer til fagsamling i Bergen mandag 19.feb 2018 med foredrag fra Trond Brunvoll, Senior Assessor/Lead Auditor Management System Certification hos DNV GL – Business Assurance.

Trond vil trekke på sin erfaring med å hjelpe bedrifter å gjøre overgangen fra ISO 9001: 2008 til ISO 9001: 2015-sertifisering fra sin rolle som senior assessor / revisor med DNV GL. Emner vil inkludere observasjoner av utfordringene organisasjonene har møtt med å inneholde krav til kvalitetstyringssystem i sine forretningsprosesser, tilnærminger tatt for å forstå kontekst (interne og eksterne) og forventninger til interesserte parter, utvikle praktiske prosesser for å takle risiko og muligheter, oppnå kvalitetsmål og å beholde organisatorisk kunnskap, og hvordan de har løst dem for å oppnå sertifisering og hvilke muligheter som ligger i den nye standarden.

Vi legger opp til uformelle møter med god mulighet for nettverksbygging, erfaringsoverføring og diskusjoner.

 

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kollegaer eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta.

Enkel servering – gratis deltakelse for alle!

Web påmelding www.nfkr.no ‘hva skjer?’ ved epost til aa@nfkr.no eller direkte web påmelding her

 

 

Vel møtt!

NFKR region Hordaland v/leder Trond Wincentsen
Kai Bracker, Dag Håkon Myrdal, Clive Robinson og Øyvind Valde

 

Lokasjon

Sted:   DNV GL Marineholmen Bergen

Adresse:
Thormøhlens Gate 49A, Bergen, Hordaland, 5006, Norway

Deltakerliste