Hopp til verktøylinje

KRN Spørretime Risikostyring

Muligheter, et viktig element i virksomhetenes risikostyring

Velkommen til ny spørretime, nr 3 i 2022. Vi takker for innsendte spørsmål, grupperer og sorterer disse etterhvert som vi mottar innspill fra våre medlemmer. Gå ikke glipp av dette svært gode tilbudet som “en svært nyttig anvendt time for praktisk faglig innsikt!”

>Spørretimen

 Denne gangen er tema positiv risk eller muligheter. Ayse Nordal stiller som vanlig godt forberedt for en grundig gjennomgang av valgt tema for timen.

Vel møtt!

AGENDA 1. juni kl 11:00

  •  Helhetlig risikostyring og positiv risiko (oppside)
  •  Kan risiko være positiv?
  •  Hvorfor ser enkelte miljøer bort fra positiv risiko?
  •  Har vi verktøy til å studere positiv risiko?
  •  Hvordan kan vi identifisere mulighetene i en workshop?
  •  Hvordan kan vi måle prestasjonene?

Det gis referanser til kilder og eksempler

Ikke brenn inne med dine spørsmål. Vi i KRN/QRN har gleden av å omgi oss med faglig høyt kompetente ressurspersoner innen bl.a. kvalitet, revisjon og risikostyring.

Spørretime risikostyring ivaretas av vår fagressurs, KRN Ambassadør og kursleder Ayse Nordal.

Medlemmer og kursdeltagere  inviteres til å fremme sine faglige spørsmål, Ayse deler mer enn gjerne av sine kunnskaper og erfaringer.

  1. Send dine spørsmål til oss
  2. Vi samler opp flere spørsmål
  3. Vi kaller dere inn til en times Teams møte og diskusjon

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere.

   HISTORIKK

Vi har samlet opp tema/innspill som allerede har blitt ivaretatt og diskutert (presentasjon er tilsendt deltakerne). Flere av innspillene er “evergreens” som gjerne kan gjentas for større grupper.

Se tidligere tema og spørsmål her;  Arrangement >Spørretimen

Send inn dine spørsmål og forslag til tema 

info@qrn.no 

Neste risiko spørretime

24. aug-22 kl 11:00  Påmelding

Tema;  Ledelsens gjennomgåelse og risikostyringens plass i ledelsens gjennomgåelse

Spørretimen er et digitalt tilbud, der innsendte spørsmål fra deltakerene ivaretas live via Teams møte.

Påmelding finner du på web-siden

Våre kurs

KRN Academy med kurs alle nivå

Kvalitet | Revisjon | Risk | Prosess | Ledelse |

| e-læring kvalitetsskolen.no

Kvalitet og Risiko Norge