Velkommen til åpent medlemsmøte i regi av KRN region Sør!

Helhetlig risikostyring 

– målstyring og risikostyring hånd i hånd

Dato/tid: 20. mai 2022 kl 08:30 
Kort årsmøte for KRN region Sør etter fagsamlingen
Sted: Digitalt, online Teams
Link: Bli med på møtet via tilsendt lenke;
Gratis deltakelse 

 

08:30 – 09:00  Innlegg v/ Ole Johan Dahl, KRN 

Målstyring og risikostyring hånd i hånd

– identifiser scenarier og løsninger før det er for sent!

Den siste tids hendelser knyttet til blant annet pandemi, krig, tilgang på råvarer, strømpriser og drivstoffpriser har lært oss at det kan skje hendelser som vi ikke i tilstrekkelig grad har forutsett og planlagt for. Virksomheter, både i privat og offentlig sektor, har erfart at proaktiv og helhetlig risikostyring med innføring av tiltak i tide, kan redusere konsekvenser av uønskede hendelser.

I en tid med større usikkerhet, er det viktig å identifisere trusler og muligheter knyttet til fremtidsbildet og ambisiøse målsettinger. Modne organisasjoner identifiserer scenarier og løsninger før det er for sent.


Du møter;
   Ole Johan Dahl, KRN Academy kursholder 

Ole Johan Dahl har militær utdannelse fra Krigsskolen og utenlands stabsskole. Han er utdannet sivilingeniør og har en MBA innen strategi og ledelse. Han har mange års erfaring som leder i Forsvaret, Fylkeskommune og DNV. Ole Johan har lang fartstid som konsulent og revisor med erfaring innen forretningsutvikling, ledertrening og bistand til virksomheter med å utvikle, implementere og effektivisere ledelsessystemer både i det offentlige og privat. Han har støttet en rekke ledergrupper og kvalitetsansvarlige med strategiutvikling, målstyring, risikostyring, prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring.
Han har også utviklet en metode for integrering av risikostyring i virksomhetsstyring.
Ole Johan har i tillegg utviklet en rekke kurs, er sertifisert coach og revisor og er en mye brukt kursholder. Han underviser i kurs innen prosjektrisiko, prosessbaserte styringssystem m.fl.
Nå også kurset helhetlig risikostying – mål og risiko koblet sammen, kurset finner du under ledelseskurs på KRN kurskalender

Kort årsmøte blir avholdt etter fagsamlingen for medlemmer tilhørende regionen. Nåværende styre fortsetter, og ønsker flere entusiaster med, her er det plass til flere. Ikke nøl med å ta kontakt om du ønsker å bidra.

Ta kontakt med oss i regionstyret eller  info@qrn.no også om du har forslag til foredrag/tema for våre samlinger, regionalt eller sentralt

Vel møtt!

KRN region Sør / Vestfold-Telemark  v/regionsleder Bent Vigeland, kvalitetsleder Avarn Security og styremedlemmer

  • Kjell Arne Håkonsen, Quality Assurance Mgr, Wood Group
  • Helene Waage Dehli, Branningeniør, Vestfold Interkomm. brannvesen
  • Tom Christian Leynse, Quality & Risk Manager, Norsk Hydro Projects,
  • Nina Nikodim-Amlie, QA/SA Manager, ABB Electrification
  • Inger-Lise Schultz, QEHS Director MacGregor, global
  • Jarl Martin Pedersen, SQ Advisor, Spordrift

ved aksept fra foredragsholderne vil vi dele tilgang til PDF-utgave av foredragene her etter møtet…

 • Tidspunkt

  TEAMS webinar  fredag 20. mai 2022 kl 08:30 – 09:00

 • Pris

  Ingen deltageravgift for KRN medlemmer og gjester. Som medlem i KRN har du anledning til å invitere med deg kollegaer fra ditt nettverk.

 • Deltakerliste

  Se hvem du møter – deltakerliste vedlegges innkallingen

Lenke direkte til kurset  A4.2.1 Helhetlig risikostyring