De beste vinner konkurransen!

og de beste hånterer truslene og utnytter mulighetene!

Torolf Paulshus, KRN daglig leder

Vi søker det, lever av det, deler det, anvender det i våre viktigste livsvalg, og vi benytter det daglig. Det ligger i vår natur. Vi søker muligheter og styrer oss inn mot at de skal bli vellykkede. Vi setter oss til og med mål, lager strategier og planlegger etter det. Det er en del av Risk Management, Opportunity Management, eller styring av muligheter.

På samme måte som at vi unngår vanskeligheter og sikrer oss som best vi kan mot negative overraskelser. Vi benytter dette med den største selvfølgelighet i hverdagen. Og mange bransjer har en lang historie for anvendelse av risikostyring slik som i forsikring, finans, industri og offshore, og ikke minst flyging og romfart. Teknisk risikostyring med matematikk og statistikk har vært populære støtteverktøy for beslutningstagere lenge.

Den første moderne standardene for risk management kom for 20 år siden, og den Australias/New Zealands AS/NZS 4360:2004. Den ble raskt populær og noen av de samme kompetansepersonene bidro til at FERMA (Federation of Risk Management Associations) kunne publisere sin risk management standard i 2003 og ISO i 2009 kunne publisere sin ISO 31001 og 31010. Så innarbeidet har risikostyring blitt at det er innarbeidet som krav i myndighetenes forskrifter i flere bransjer. Bl.a. er HMS arbeid i dag fundert på risikostyring.

Har vi noe å anvende Risk Management på i dag?

Utfordringer for verdenssamfunnet ser ut til å akselerere. Overraskelser og usikkerheter ankommer på løpende bånd. Bærerne av risikoer er miljømessige og politiske temaer. Konsekvensene er økonomiske for både samfunnet, kommuner, bedrifter og oss som privatpersoner. Det gjelder våre bedrifter, jobber, inntekter, våre investeringer, hus og hjem. Sosiale medier bringer risikoer og katastrofer raskere og tettere på oss, og konsekvensene oppleves mer umiddelbart.

Men det er også i risikoer at muligheter ligger. Det gjelder bare å  håndtere vanskelighetene og sikre seg mulighetene. Store risikoer gir av og til høy gevinst, men kan også føre til de største tapene. De dyktigste vinner konkurransen. Risikostyring gir oss en mulighet til å bli dyktigere enn våre konkurrenter til å fange og utnytte muligheter. Vi kan de alle sammen fra oppdagelsesreiser, via luftsport, fly og romfart til forretningsmuligheter. Noen pantsetter hus og hjem for å gå for mulighetene, og blir svært gode i å unngå tabber for å sikre seg gevinsten.

Så selv om vi er født med et gen eller to for å holde oss unna farer og oppsøke muligheter er det balansen mellom disse vi ønsker å beherske til vår fordel. Det er mye vi kan gjøre for å bli dyktige i dette. Og én av de er å skaffe oss kunnskaper og erfaring med Risk Management, eller risikostyring. Det er lenge siden dette ble fag på universiteter, men det tilbys kurser og kompetansesertifisering i disse fagene. Søk det opp på nettet. Vi blir ikke automatisk dyktigere enn våre konkurrenter, men økt kompetanse gir oss fortrinn i å forstå sammenhenger og muligheter.

Mulighetene er mange. De ligger og venter på oss. Det er ingen grunn til å henge med hodet i tunge tider. Oppsøk mulighetene – bli en av de beste som vinner konkurransen.

Torolf Paulshus, MSc, EOQ President 

Ayse Nordal – kursleder i Risikostyring/Risk Management

Ayse Nordal er B Sc. og M Sc. i økonomi og statistikk (teknisk universitet) og lisensiat i anvendt sosialøkonomi og makroøkonomi (NHH). Hennes spesialområder er strategisk planlegging, internkontroll og risikostyring, og er sertifisert akkreditert risikoleder (Risk Manager).

Flere fagartikler finner du her

KRN Academy RM  kurs på alle nivå, også med mulighet for sertifisering EOQ Risk Manager, metoder for risikovurderinger og prosjektrisiko