Planlegging av effektiv kvalitetsledelse // bli med på konferanse // K&R dagene 2022

Kvalitet- og Risikodagene 9.-10. juni 

Knut Iver Aastorp (foto: TPau)

Programmet for ‘K&R Dagene 2022 er klart og lederen for programkomiteen, Dr.Ing. Knut Iver Aastorp fra Statnett gir oss informasjon om programmets oppbygging og innhold. Se også presentasjon av Programkomitèen deltakere under.

Knut Iver Aastorp, Dr.Ing., kvalitetssjef i Statnett

Knut Iver Aastorp har flere år bak seg som leder for Regionstyret i Trøndelag. Han har en lang karriere bak seg i flere næringer, og jobber til daglig som kvalitetssjef i Statnett I avdeling Virksomhetsstyring.

Se program for K&R Dagene her .

Intervju med programkomitéens leder Knut Iver Aastorp

KRN;  Kan du si litt om valget av tema for konferansen?

Knut Iver; 

«Fra ord til handling» er vår 34. KRN konferanse siden starten i 2003, og vi er stolte over hva vi har frembrakt av program og forelesere. Dette er Norges største konferanse for Kvalitets- og Risikoledere, og vi tar det ansvaret som det er å finne et konferansetema som treffer alle som en spennende utfordring. Vår suksess er å være den beste konferansen og møtestedet for alle som jobber med Kvalitets- og Risikoledelse. Vi har lært at fancy og nye temaer treffer smalt, og at faglig grunnleggende temaer rekrutterer bredere. Dette harmoniserer med foreningens ønske om å tilby nytteverdi for den største gruppen brukere.  Vi har også et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk å samle informasjon fra for valg av tematikk.

«Fra ord til handling» er inspirert av suksessen med Kvalitets- og Risikokostnader på Verdens Kvalitetsdag i høst, og vi søker nå å gjenta suksessen med et tilsvarende tema – «Planlegging». Det kobler også godt til Kvalitets- og risikokostnader som tema på Verdens Kvalitetsdag 2021.  Det var Ernst Ole Solem, tidligere Kvalitetssjef i Asker Kommune, som hadde med denne tittelen klar. Vi ser for oss dette som første vogn av 4 for å dekke temaene i PDCA sirkelen.

KRN; Hva er målet med konferansen?

Knut Iver; 

Våre konferanser er KRNs hovedarenaer for nettverksbygging og erfaringsutveksling. Målet for konferansen er å samle 200 aktive og fornøyde deltagere som deler erfaringer og som deretter reiser hjem med inspirasjon, økt kompetanse og et utvidet faglig nettverk.

KRN; Kan du si litt om hvordan programmet er bygget opp?

Knut Iver ; 

Vi arrangerer en liten faglig forrett rett etter Generalforsamlingen den 8. juni med samling, litt mat og to interessante foredrag. Her ønsker vi tilreisende til Oslo velkommen til vår KRN møteplass, og gir den første faglige inspirasjonen.

Første konferansedag starter med tre plenumsforedrag og aktiviteter, deretter 3 strømmer og festmiddag på kvelden som også inkluderer  musikalsk innslag og utdeling av myndighetskvalitetspris.

Andre konferansedag fortsetter vi med en blanding av plenum, to fagstrømmer og mulihet for å delta i en Workshop.

I samarbeid med KS, kommunenes sentralforbund, har vi rigget til en egen forelesningsstrøm for 330 kommuner med deres eget utvalg av temaer og forelesere.

Mange ønsker praktisk orienterte innslag, og vi tilbyr derfor også en Workshop hvor deltagerne kan fordype seg i – og erfaringsutveksle med kvalitet- og risiko planlegging.

KRN; Er det faglige forhold du vil trekke frem i programmet?

Knut Iver;  

Ja, vi har et sterkt program med mange faglige høydepunkter, blant annet:

 • Vi har 3 toppledere fra myndighets organisasjoner, og vi har tatt godt tak i faglige fordypende innslag.
 • Espen Nakstad, Helsedirektoratet åpner konferansen. Han har en doktorgrad i risikoledelse, og har vært sentral i en vellykket ledelse av Norge gjennom pandemien. Dette er en sjelden anledning, og har høy nytteverdi for alle som har ansvar for kvalitets- og risikoledelse.
 • Norges Veidirektør, Ingrid Dahl Hovland, konsernsjef, Statens Vegvesen, avslutter konferansen og deler med oss deres erfaringer fra det pågående forbedringsarbeidet med kvalitet- og risikostyring.
 • Vår KRN Ambassadør Dr. Jan Emblemsvåg er blitt NTNU Professor i Ålesund, og bidrar både på nettverkssamlingen onsdag 8. juni kveld og torsdag 9. juni. Vi får på nytt nye aktuelle caser og skarpe analyseav aktuelle hendelser. Han er kåret til årets KRN kvalitetsleder, og ble nr 2 i EQL, European Quality Leader konkurransen.
 • For første gang benytter vi KRN sin populære «Spørretime» med innsendte spørsmål i åpningen av konferansen. Panelet som besvarer spørsmål inkluderer KRN kursledere samt Nakstad og Aanesland, Nye veier. KRN Ambassadør og tidligere styreleder Roger Strøm, fungerende avdelingsdir. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) leder Spørretimen,
 • Vi skal kåre vinner av Myndighets Kvalitetspris under festmiddagen 9. juni.

KRN; Hva skal deltakerne ha med seg hjem av nytteverdi fra denne konferansen?

Knut Iver;  

KRN konferansene har alltid scoret meget høyt (4,2 av 5) fra deltagerne på innhold, foredragsholdere, og nytteverdi.

 • Vi lytter alltid til deltagerne i utformingen, og jobber hardt for at konferansetema, fag, forelesere og bidragsytere skal gi høy nytteverdi for deltakerne.
 • Vi har i denne konferansen profilert grunnleggende K&R fag
 • Vi har egen strøm for kommuner som også er åpen for alle

Vi håper de får med seg mange nyttige tips og triks de kan ta med seg for å ytterligere kunne redusere risiko- og kvalitetskostnader i egen organisasjon.

KRN; Andre forhold av verdi for deltagere?

Knut Iver ;  

Ja, konferansen teller som faglig oppdatering for fornyelse av EOQ kompetansesertifikater.

Vi gleder oss, – og ser frem til å møte mange hyggelige kollegaer til spennende dager!

Vi har satt av godt med tid for mingling og nettverksbygging, og minner om at våre foredragsholdere både setter pris på spørsmål fra salen og vil være tilgjengelig for diskusjoner og refleksjoner etter sitt foredrag.

.

Programmet finner du her

Fotokred: DNB

fra nyhetsartikkel DNB okt-17; “Robotene tar over”

Programkomitéen for K&R dagene 2022

består av, i tillegg til KRN administrasjon, av nåværende eller tidligere medlemmer av  KRN hovedstyre (HS) 

 • Knut Iver Aastorp, Dr.Ing., kvalitetssjef i Statnett, regionstyreleder KRN
 • Jon Lykke, Leder for kvalitet og sikkerhet at Statens vegvesen, styremedl KRN
 • Karsten Boe, Konserndirektør Sikkerhet og Kvalitet i BaneNOR, styremedl KRN
 • Torhild Tøndel, Leder Avdeling styringssystem, Norconsult, styremedl KRN
 • Birte Oppedal, Quality & Risk Manager, Equinor, styremedl KRN
 • Roger Strøm, Prosjektleder IA Arbeidsmiljøsatsningen og  midlertidig avd.dir. STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt, tidligere styreleder KRN
 • Ernst Ole Solem, Rådgiver og tidl. Kvalitet og beredskapsleder Asker kommune, tidligere styreleder KRN
 • Torolf Paulshus, KRN dagl leder og president EOQ
 • Annlaug Astad, opr. leder KRN

Se program for K&R Dagene her .