Dato/tid:  Torsdag 10. mars 2022 kl 13:00 – 14:00

Sted: Powerhouse på Brattørkaia 17A, Trondheim

Fysisk fagsamling med mulighet for digital Teams deltakelse foredrag

Effektiv kommunikasjon – suksessfaktor i kvalitets- og risikoarbeidet!

Hvordan jobbe strategisk med kommunikasjon i organisasjonen for å sikre god risikohåndtering og internkontroll? Hva om strategier, kvalitetsmål, styrende dokumenter og apper for avviksregistrering blir utformet med et enkelt språk som alle forstår? Kort sagt – i dette medlemsmøtet ser vi på “motivasjon gjennom kommunikasjon!”


Program

13:00 Velkommen

Knut Iver Aastorp, Kvalitetssjef Statnett SF og styreleder KRN region Trøndelag ønsker velkommen.
13:05 – 13:40:

“Hvordan øke sjansen for at budskapet ditt blir riktig oppfattet?”

Vi får belyst metode og teknikker som kan minske risiko for dårlig kommunikasjon, – og samtidig hvordan det bidrar til kvalitetssikring av arbeidsprosesser og bedre ressursutnyttelse. Casebeskrivelse knyttet til strategiimplementering.

v/ Eiliv Flakne, pressesjef Enova SF

13:40 – 13:50:

“UX Design – kommunikasjon i grensesnittet mennesket og teknologi”

I kvalitets-, Risiko- og HMS-arbeidet tar vi stadig i bruk ny teknologi, f.eks. avvikshåndtering med mobil. Prinsipper for hvordan kommunisere effektivt med digitale verktøy belyses med utgangspunkt i UX-design.

v/ Elise Aastorp, student og gründer

13:50 – 14:00:

“Relasjonsbygging – viktig for risikoarbeidet”

Kort om teknikker og metoder innen relasjonskompetanse for å underbygge god kommunikasjon.

v/ Mette Solberg, Daglig leder Prosjektstyring AS 

              
14:00-14:15

Det er satt av totalt 15 minutter til spørsmål til alle foredragsholdere i etterkant av det siste  foredraget.

Vi markerer overgangen til normal hverdag ved å åpne opp for fysisk oppmøte!

Vi har gledet oss lenge til å kunne gi dere som jobber i relevante fagområder i Trøndelag møteplassen tilbake for å knytte kontakter og få faglig påfyll! Vi setter på kaffen, og åpner dørene på Powerhouse på Brattørkaia 17A denne dagen!

Hybrid løsning der du har valget mellom å melde deg på for fysisk møtedeltakelse, eller til å delta digitalt.

For deltagelse via web: 13:00 – 14:15 (alle foredrag inklusive 15 minutter spørsmål).

For fysisk oppmøte: 13:00 – 15:00. Etter webmøtet er avsluttet 14:15, vil vi sette oss i passende grupper og diskutere dagens tematikk – eller andre aktuelle saker. Benytt muligheten for å treffe nettverket ditt igjen – eller rett og slett for å bli kjent med andre i Trøndelag som jobber innen virksomhetsstyring, internkontroll, kvalitets- og risikofaget.

Hjertelig velkommen 😊

Med hilsen

KRN region Trøndelag ved leder Knut Iver Aastorp og styremedlemmer Mette Solberg, Jørgen Breivik, Asta Ramberg

Hvor: Powerhouse på Brattørkaia 17A, Trondheim (fysisk oppmøte) eller via web (Teamsmøte).
For digitale deltakere oversendes Teams lenke i forkant av møtet.

Pris:   Fri deltakelse for KRN medlemmer
Vi minner om at du er velkommen til å sende invitasjonen videre til ditt nettverk.

Vel møtt!

Med hilsen


Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger, og gjerne også ledelsen eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Påmelding på web eller send en epost til  info@qrn.no


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av KRN gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».

ved aksept fra foredragsholderne vil vi dele tilgang til PDF-utgave av foredragene her etter møtet… (kommer)

Påmelding her

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 • Tidspunkt

  10. mars 2022 

  kl 13:00 – 14:15 for digitale deltakere

  kl 13:00 – 15:00 fagsamling fysisk deltakelse Powerhouse

 • Sted

  Hvor: Powerhouse på Brattørkaia 17A, Trondheim (fysisk oppmøte) eller via web (Teamsmøte).

  Vi oppfordrer til kollektiv reise,

  • Tog (rett over jernbanebrua),
  • Buss (v/Pirbadet – få minutters gange, eller ved BI)
  • Parkering:  Pirbadet P-hus eller kjeller under BI (innkjøring mellom BI og Powerhouse

  For digitale deltakere oversendes Teams lenke i forkant av møtet.

 • Pris

  Ingen deltageravgift for KRN medlemmer og gjester. Som medlem i KRN har du anledning til å invitere med deg kollegaer fra ditt nettverk.

  Ikke medlemmer NOK 400,-

 • Deltakerliste

  Se hvem du møter – deltakerliste sendes påmeldte