Vi har gleden av å introdusere et unikt modulbasert kurs i risikostyring

METODER OG TEKNIKKER FOR RISIKOVURDERING

ISO 31010 Risk management — Risk assessment techniques

Kurset kan tas som et 3-dagerskurs, 1-dags kurs eller modulbasert kurs. Totalt 8 moduler, der modul 4 består av Modul 4A og 4B. Hver modul tar 3 timer.

Kurset går gjennom alle teknikkene i ISO 31010 med unntak av risikomatrisen, som er grundig ivaretatt blant annet på KRN webinar og våre øvrige kurs  i risikostyring.

Du velger selv! Modulene kan gjennomføres uavhengig av hverandre og du velger selv hvilke moduler du ønsker å ta. En-dags kurs tilsvarer 3 moduler, også tilrettelagt som oppdateringsdag sertifisering RM. Alle 8 modulene gir kursbevis for tre-dager kurs i risikostyring.

MODULINNHOLD
Modul 1 Teknikker som benyttes for idégenereringBrainstorming
Delphi
Nominal gruppeteknikk
Intervjuer
Spørsmålsundersøkelse
ØVELSE
Modul 2 Teknikker som benyttes for å identifisere risikoerSjekklister, klassifiseringer og taksonomier
FMEA og FMECA
HAZOP
Scenario-analyser
SWIFT (Structured What-if Analyse)
ØVELSE
Modul 3 Teknikker som benyttes til å identifisere risikokilder, risikoårsaker og risikodrivere og teknikker for å analysere kontroller/tiltakCindynic metode
Ishikawa (Fiskeben)
Bow-Tie
HACCP
Layers of Protection (LOPA)
ØVELSE
Modul 4 A Metoder som benyttes for å analysere konsekvenser (kvalitative/ semi-kvantitative metoder)Hendelsestre
Feiltre
CCA (Årsak-Virkning analyse)
HRA (Human Reliability Analysis)
Privacy impact analysis (PIA) og Data Protection Impact Analysis
BIA (Business Impact Analysis)
ØVELSE
Modul 4 B Metoder som benyttes for å analysere konsekvenser (kvantitative metoder)Markovkjeder
Bayesian analyse
Bayesian nettverk og konsekvensanalyse
Monte Carlo Analyse
ØVELSE
Modul 5 Teknikker som benyttes for å analysere avhengigheter og interaksjoner og for måling av risikoCasual Mapping (årsakskartlegging)
Cross Impact (Krysseffekt)
Toxicological Risk Assesment
Value at Risk (VaR)
Conditional Value at Risk / Expected shortfall
ØVELSE

Modul 6 Teknikker som benyttes for å avgjøre risikoens viktighetALARP og SFAIRP
F-N diagram
Pareto-diagrammet
RCM (Reliability Centred Maintenance)
Risikoindeks
ØVELSE
Modul 7 Teknikker som benyttes for å velge mellom tiltak, dokumentasjon og rapporteringKost-nytte analyse
Beslutningstre
Spillteori
MCR (Multicriteria analyse)
Risikoregister
S kurve
ØVELSE

Interessert?  velg modul(er) ved å krysse av på

skjema valg av modul; Office forms –  skjema valg av modul

Omtale med priser og betingelser  A3.5 Risiko – metoder og teknikker

OPPDATERINGSDAG Modul 2, 3 og 4A;  Se intro tilbud 1 d. kurs 17. februar, 3. mars og 26. april 2022

Y. Ayse B. Nordal
fotokred: qrn/Annlaug

Ayse Nordal – kursleder i Risikostyring/Risk Management

Ayse Nordal er B Sc. og M Sc. i økonomi og statistikk (teknisk universitet) og lisensiat i anvendt sosialøkonomi og makroøkonomi (NHH). Hennes spesialområder er strategisk planlegging, internkontroll og risikostyring, og er sertifisert akkreditert risikoleder (Risk Manager).

Direkte til  MER INFO og påmelding intro-tilbud / oppdateringsdag 3 moduler

KRN Academy Riskostyring  m/ grunnkurs, kurs i teknikker og metoder samt  risikolederkurs med mulighet for sertifisering EOQ Risk Manager