Kvalitet og ledelse

Hva er styringssystem?

Siri Mathiesen, 19.01.2022

Ja, hva tenker du på når jeg sier styringssystem?

Hva med ordet kvalitetssystem. Hva dukker opp i hodet ditt da?

Hva med internkontroll. Hva betyr det for deg?

Det kan være du fikk opp tre ulike konsepter, eller at du opplevde at de tre begrepene hadde samme innhold. Ord betyr for oss det vi har lært at de betyr.

For meg som jobber med kvalitetsledelse, eller virksomhetsstyring, så betyr de tre ordene mer eller mindre det samme. Internkontrollen er ofte mer rettet mot helse og sikkerhet, men er ellers bygget på samme mal som andre styringssystem.

Styringssystem er alle de rutinene og strukturene dere etablerer for å sikre at ansatte i virksomheten jobber lovlig, skaper fornøyde kunder og god økonomi.

Styringssystem i denne sammenheng er altså ikke IT løsningen der dere har dokumentasjonen til prosedyrer og resultater.

Kjært barn har mange navn, og det er dessverre mange navn som brukes om hverandre. I tillegg så snakkes det også om integrerte styringssystemer, og det er jo i prinsippet styring av alt i virksomheten, altså virksomhetsstyringen. Det inkluderer rett kvalitet på leveransene, ingen skadde eller syke grunnet arbeidet eller produktene, ingen skade på ytre miljø, full kontroll med sensitiv informasjon, kontroll med økonomien, rettferdig behandling av folk, osv.

Alt må henge sammen i virksomheten, ellers kan det bli interne konflikter. For å få alt til å faktisk henge sammen er det viktig å ha noen klare prioriteringer, sånn at det reflekteres i gjennomføringen i alle prosessene og prosedyrene.

Interne konflikter kan dukke opp når ulike områder, som f.eks. kvalitet og ytre miljø, ikke er samstemt. For eksempel, kan en gruppe ha stort fokus på miljøvennlig materiale i prosjektene, mens innkjøp primært vurderer pris, og dermed ikke bestiller de miljøvennlige materialene. Dette kan lett skape frustrasjoner internt.

De fleste standardene knyttet til styringssystem inneholder de samme elementene, og de er relativt godt samstemt. Det skal derfor være ganske lett å lage ett enhetlig system som fanger opp kravene i flere standarder.

Noen velger å bare følge standarden for kvalitet, ISO 9001, men så er det sånn i Norge at alle landbaserte bedrifter er pålagt å ha internkontroll, som er et styringssystem med fokus på helse, ytre miljø og sikkerhet. Altså er det kvalitet som skal innlemmes i det system virksomheten allerede har sånn at det blir et integrert styringssystem som ivaretar helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HSEQ).

Hva kalles systemet i din virksomhet?

#styringssystem, #ledelsessystemforkvalitet, #kvalitetssystem, #virksomhetsstyring, #internkontroll, #managementsystem, #integrertstyringssystem

Siri Mathiesen, kursleder i kvalitet og revisjon KRN Academy

Kommenter og del gjerne, også på våre KRN LinkedIn nettverks- og diskusjonsgruppe

Siri Mathiesen, KRN  kursleder Kvalitet og Revisjon