Velkommen til åpent medlemsmøte i regi av KRN region Sør!
Dato/tid:  31. januar 2022 kl 15:00 – 16:00
Sted:  Digitalt, online Teams
Link:  Lenken for Teams deltakelse sendes påmeldte samt legges tilgjengelig her i forkant av møtet: 

Bli med via din nettleser/browser eller mobile app

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 
Pål Kulø Lønseth, sjef Økokrim Foto: Økokrim

Pål Kulø Lønseth, sjef Økokrim Foto: Økokrim


Økonomisk kriminalitet

v/  Pål Kulø Lønseth, sjef Økokrim

Agenda

 • Økokrims vurdering av trusselbildet for virksomheter!
 • Forventninger til privat sektor som en del av totalforsvaret?
 • Hva hvis forretningspartner begår kriminalitet?
 • Når bør/kan vi kontakte Økokrim, og hva risikerer vi?

“Jeg ønsker meg en ekstrovert, synlig organisasjon som skal være en premissleverandør»

«Lønseths konsentrasjon for totalforsvar mot kriminalitet gjør også at han har en annen kjepphest: Nært samarbeid med den private sektor.»


Fra intervju mars-21, Parat24; “Lønseth brenner for det han kaller «totalforsvar» mot økonomi- og miljøkriminalitet”. Les mer her

Omtale (fra Wikipedia):  Lønseth er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Bergen, og har vært blant annet dommerfullmektig ved Asker og Bærum herredsrett 2000–2001, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter 2001–2005, juridisk rådgiver for FN i Afghanistan 2005–2006, samt statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet 2006–2009. Han var statssekretær for justis- og beredskapsminister Grete Faremo fra 2009[1] til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. I 2013 ble han partner og leder for granskningsenheten i PricewaterhouseCoopers i Norge. I juni 2020 ble han utnevnt til sjef for Økokrim.

Økokrim er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. www.okokrim.no


Vi legger til rette for god tid og anledning til å stille spørsmål og dele refleksjoner rundt tema.

Ta kontakt med oss i reginstyret eller  info@qrn.no dersom du har forslag til foredrag/tema for våre samlinger, regionalt eller sentralt

Vel møtt!

KRN region Sør / Vestfold-Telemark  v/regionsleder Bent Vigeland, kvalitetsleder Avarn Security og styremedlemmer

  • Kjell Arne Håkonsen, Quality Assurance Mgr, Wood Group
  • Helene Waage Dehli, Branningeniør, Vestfold Interkomm. brannvesen
  • Tom Christian Leynse, Quality & Risk Manager, Norsk Hydro Projects,
  • Nina Nikodim-Amlie, QA/SA Manager, ABB Electrification
  • Inger-Lise Schultz, QEHS Director MacGregor, global
  • Styremedlem Jarl Martin Pedersen, SQ Advisor, Spordrift – ansvarlig for dette møtet.

ved aksept fra foredragsholderne vil vi dele tilgang til PDF-utgave av foredragene her etter møtet…

 • Tidspunkt

  TEAMS webinar  mandag 31. januar 2022 kl 15:00 – 16:00

 • Pris

  Ingen deltageravgift for KRN medlemmer og gjester. Som medlem i KRN har du anledning til å invitere med deg kollegaer fra ditt nettverk.

  Ikke medlemmer NOK 450,-

 • Deltakerliste

  Se hvem du møter – deltakerliste vedlegges innkallingen

Registrering / påmelding  HER