K&R Spørretime Risikostyring

Velkommen til en ny sesong av Risiko Spørretimen. De første spørsmålene som vil bli ivaretatt i vår er allerede notert, vi grupperer og sorterer disse etterhvert som vi mottar innspill fra våre medlemmer.

Arrangement>Spørretimen

Vi takker for innsendte spørsmål og inviterer til nye innlegg og diskusjoner basert på innsendte spørsmål, vel møtt!

Ikke brenn inne med dine spørsmål. Vi i KRN/QRN har gleden av å omgi oss med faglig høyt kompetente ressurspersoner innen bl.a. kvalitet, revisjon og risikostyring.

Spørretime risikostyring ivaretas av vår fagressurs, KRN Ambassadør og kursleder Ayse Nordal.

Medlemmer og kursdeltagere  inviteres til å fremme sine faglige spørsmål, Ayse deler mer enn gjerne av sine kunnskaper og erfaringer.

 1. Send dine spørsmål til oss
 2. Vi samler opp flere spørsmål
 3. Vi kaller dere inn til en times Teams møte og diskusjon

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere.

   HISTORIKK

Vi har samlet opp fjorårets tema/innspill som allerede har blitt ivaretatt og diskutert (presentasjon er tilsendt deltakerne). Flere av innspillene er “evergreens” som gjerne kan gjentas for større grupper

(aug-21)  – Kontinuitetsplan og positiv risiko

 1. Kontinuitetsplan
 2. Hva sier ISO, COSO og FERMA om positiv risiko
 3. Hvordan jobber vi med positiv risiko

Innspill til tema, grunnlag for spørretimen/foredrag:

 • Har dere gode eksempler på oppsett for Business Continuity Plan? Eksempel på risk matrise som brukes i denne forbindelse?
 • Positiv Risiko, hvor finner vi dette i standarder og rammeverk?
 • Hvordan jobber vi med positiv risiko

Muligheter / Positiv Risk 

Andre innspill (Sykehusinnkjøp); Synes spesielt forelesningene om risikostyring til Ayse B.Nordal var veldig gode og vil i den anledning gjerne spille inn et mulig neste emne. Det ble flere ganger i spørretimene til Ayse nevnt at risikovurderinger også kan/bør innbefatte muligheter og ikke bare negative risikoer. Er det mulig å vise hvordan dette med muligheter i risikovurdering i praksis kan gjøres? Dvs. vise konkret hvordan man ivaretar mulighetene, hvordan man setter de inn i matriser slik man gjør med ordinære risikoene, hvilke skalaer (1 – 5 nivåer, dvs. 5 x 5-matriser her også?) og farger man evt. kan bruke, hvordan følger man opp mulighetene osv.

Risk; threat & opportunities

Andre innspill (KM v/EJ);  Risk & opportunities benyttes av mange. Hva sier ISO 3100 standard om RISK? Hvorfor er det ikke Risk & opportunities som Ayse så tydelig poengterte på kurset?

—————

(april 2021) –  4 spørsmål blir ivaretatt på Spørretimen Risiko

1) Det er ikke så vanskelig å liste opp risikoer (trusler hovedsakelig) i, for eksempel, et risikoregister, men det er mer utfordrende å få en aktiv og kontinuerlig bruk av dette og oppdatering av tilknyttede aksjoner. Har noen gode tips til effektive prosesser rundt dette eller verktøy som egner seg bedre enn andre?

2) Det er ganske vanlig å kun tenke på trusler (hva kan gå galt) når man sitter i risikogjennomganger. Hvordan kan man snu tankesettet til deltagerne til også å se etter muligheter / oppsider?

3) … litt vrient når man i sikringsrisikovurdering skal kombinere Verdi, Trussel og Sårbarhet for å anslå Risiko (ved bruk av trefaktormodellen). Hvordan?

4) Hvordan kunne vi definert konsekvens kategoriene for psykososialt arbeidsmiljø?

———————

( april 2021)  – Risk Management ressurser  

 • Hvor bør/skal risikostyringsressurser plasseres i organisasjonen?
 • Hvilke krav/veiledning sier standarder og rammeverk om RM ressursene og deres rolle?

———————

(mars 2021) – Risiko matrise

Hvordan setter vi konsekvens- og sannsynlighetsskala?

Send inn dine spørsmål og forslag til tema 

info@qrn.no 

Neste risiko spørretime;

tema Sårbarhetsanalyser

16. februar kl 11:00-12:00

Spørretimen er et digitalt tilbud, der innsendte spørsmål fra deltakerene ivaretas live via Teams møte.

Påmelding finner du på web-siden

Våre kurs

KRN Academy med kurs alle nivå

Kvalitet | Revisjon | Risk | Prosessledelse

| e-læring kvalitetsskolen.no