Hopp til verktøylinje

Ta kvalitets- og risikoledelse på alvor // bli med på konferanse // VK-2021

Verdens Kvalitetsdag 11. november 2021 

Vi har tatt en prat med lederen for årets programkomité

Siri Viken, kvalitetsleder i Skatteetaten 

Siri Viken
(foto TPau)

Siri Viken er medlem av KRN hovedstyre og har tidligere sittet flere år i regionstyret for Østlandet Oslo. Hun har en lang karriere bak seg i flere næringer, og jobber til daglig som kvalitetssjef for Skattetetaten, med ansvar for kvalitets- og virksomhets-styringssystemet, Lean/kontinuerlig forbedring, faglig styring av  dokumentasjonsforvaltningen og helhetlig risikostyring i Skatteetaten. De siste 14 år har hun ledet kvalitetsarbeidet i etaten som medførte en kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats i 2017 til Skatteetaten.

Se program for Verdens Kvalitetsdag her 

.

Intervju med programkomitéens leder Siri Viken

KRN;  Vi ser at tema for konferansen er en “evergreen”. Kan du si litt om valget av tema for konferansen?

Siri Viken; Vi følger nøye med både i Norge og internasjonalt på utviklingen innen fagfeltet kvalitet og risiko, samt hva våre medlemmer ønsker av temaer. Vi har på flere av de siste konferansene behandlet nye trender og digitalisering, og sett at det har hatt begrenset interesse hos våre medlemmer. Vi prioriterer derfor denne gangen ett av de grunnleggende gjengangerne i kvalitet og risikoledelse, kostnadene ved ikke å ta fagene på alvor. Disse er som “evergreens” som endrer seg lite selv om pandemier og ny teknologi med ny funksjonalitet stadig bølger inn over oss.

KRN; Er det faglige forhold du vil trekke frem i programmet?

Siri Viken;  Ja, det er mange faglige highlights vi vil trekke frem:

  • Vi har hentet årets Europeiske Kvalitetsleder, EQL, Ajay Naik, CEO for Svenska Kullager Fabriken SKF. Han åpner konferansen med resultatene et av et omfattende forbedringsprogram i SKF som har gitt store fornyelser og forbedringer på trivsel, effektivitet og kostnadskutt. Dette er en sjeden anledning, og har høy nytteverdi for alle som har ansvar for kvalitetsledelse.  Det var for dette arbeidet han ble hedret av EOQ som Årets Europeiske Kvalitetsleder, EQL.
  • Vår KRN Ambassadør Dr. Jan Emblemsvåg har mottatt nye profesjonelle anerkjennelser siden sist. Etter å ha blitt kåret til årets KRN kvalitetsleder, og blitt kåret som finalist av en europeiske organisasjonen i EQL konkurransen. Han er nå professor ved NTNU i Ålesund, og har med seg et nytt foredrag som gir oss verdifulle nøkkelbidrag til å se kostnader for K&R i det store helhetsbilde.
  • Vi har valgt å gjennomføre en del av konferansen med to strømmer: Én for systematisk behandling av K&R kostnader, og en for case med eksempler fra kjente organisasjoner.
  • KRN Ambassadør og tidligere styreleder Roger Strøm, fungerende avdelingsdir. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), vil reflektere over kostnader og gevinster knyttet til arbeidsmiljø, arbeidstittel “Hvordan oppnå bedre arbeidsmiljø for økt verdiskaping, og redusert sykefravær og frafall.”
  • OG ikke minst skal vi kåre Årets Kvalitetsleder KRN– den høyeste faglige anerkjennnelsen i Norge for en kvalitets- og risikoleder.

KRN; Hva skal deltakerne ha med seg av nytteverdi hjem fra denne konferansen?

Siri Viken; KRN konferansene har alltid scoret meget høyt fra deltagerne på innhold, foredragsholdere, og nytteverdi.

  • Vi lytter alltid til brukerne og har konferansetema, fag, forelesere og bidragsytere for høy nytteverdien for deltakerne.
  • Vi har i denne konferansen profilert grunnleggende K&R fag
  • Vi har egen strøm for case og erfaringsoverføring med høyaktuelle problemstillinger relatert til konferansens tema.

Vi håper de får med seg mange nyttige tips og triks de kan ta med seg for å ytterligere kunne redusere risiko- og kvalitetskostnader i egen organisasjon.

KRN; Andre forhold av verdi for deltagere?

Siri  Viken;  Ja, la oss nevne at konferansen teller som faglig oppdatering for fornyelse av EOQ kompetansesertifikater.

Vi gleder oss og ser frem til å møte mange hyggelige kollegaer til en spennende dag!

Siri tilføyer at vi har fått sykdomsfrafall for avslutningsforedraget og har gleden av å introdusere KRN Ambassadør og tidligere styreleder Roger Strøm som med sitt foredrag løfter deltakerne ut i virkeligheten. Roger er i dag fungerende avdelingsdirektør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, med ansvar for Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og helse (NOA).

Vi har satt av godt med tid for mingling og nettverksbygging, og minner om at våre foredragsholdere både setter pris på spørsmål fra salen og vil være tilgjengelig for diskusjoner og refleksjoner etter sitt foredrag.

Fotokred: DNB

fra nyhetsartikkel DNB okt-17; “Robotene tar over”

Kvalitet og Risiko Norge