Dato/tid:  Torsdag 4. november 2021 kl  13:00 – 14:00
Sted: Digitalt, online Teams
Link: Du vil få tilsendt link vedlagt e-post, se tilgang her

Digital fagsamling

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting


Tema: Risiko i offentlige anskaffelser

En innkjøpers/tilbyders praktiske erfaringer med risiko i offentlige anskaffelser.

************

Hjertelig velkommen til Webinar rundt temaet “risiko i offentlige anskaffelser”.

På programmet står det ett faglig foredrag av Knut Solberg, Prosjektstyring Midt. I etterkant er det satt av tid for spørsmål til foredragsholderne og KRN Trøndelag.

Knut Solberg har erfaring på begge sider av en offentlig anskaffelse ved å både levere tilbud og sende tilbud. Han vil komme med eksempler på risikoer sett i lys av erfaringer.

Agenda

 • Velkommen
  • v/Knut Iver Aastorp, styreleder KRN Trøndelag
 • Risiko i offentlige anskaffelser – erfaringer fra en innkjøper/ tilbyder
  • v/Knut Solberg, prosjektleder
 • Spørsmål til foredragsholder

Knut Iver Aastorp, Kvalitetssjef Statnett SF og styreleder KRN region Trøndelag ønsker velkommen.

I etterkant av faglig innlegg er det satt av tid for spørsmål til foredragsholderne og KRN Trøndelag.

Knut Solberg er utdannet Sivilingeniør innen anleggstekniske fag. Han har vært ansatt som byggherrens prosjektleder i to kommuner. Han har jobbet som leder for entreprenør i anleggsdivisjonen til entreprenører, og han har drevet som selvstendig rådgiver innenfor prosjektadministrasjon.

Knut har derfor en allsidig og kompletterende erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Knut har mer enn 23 års relevant erfaring.

Vel møtt!

Med hilsen

KRN region Trøndelag regionstyret v/styreleder Knut Iver Aastorp, Statnett SF.

 • Mette Solberg, Prosjektstyring Midt
 • Jørgen Breivik, Breivik KHMS
 • Per Sørum, MainTech
 • Asta Ramberg, Spordrift


Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger, og gjerne også ledelsen eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Påmelding på web eller send en epost til  info@qrn.no


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av KRN gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».

ved aksept fra foredragsholderne vil vi dele tilgang til PDF-utgave av foredragene her etter møtet… (kommer)

 • Tidspunkt

  TEAMS webinar

  4. november 2021  kl 13:00 – 14:00

 • Pris

  Ingen deltageravgift for KRN medlemmer og gjester. Som medlem i KRN har du anledning til å invitere med deg kollegaer fra ditt nettverk.

  Ikke medlemmer NOK 300,-

 • Deltakerliste

  Se hvem du møter – deltakerliste sendes påmeldte