EQR – European Qualification Register

Kvalitet og Risiko Norge er nasjonal representant i EOQ. Vi lanserer vårt nye KRN og EOQ produkt, en internasjonal kompetanse erklæring – European Qualification Register – EQR.

Ønsker du en internasjonal kompetanse erklæring?

Vi lanserer vårt nye KRN og EOQ produkt

For deg som har gjennomført våre KRN Academy fulltids kurs (40t eller mer) innen ett eller flere av fagfeltene

 • A1.3 Kvalitetsledelse (QM)
 • A2.3 Kvalitetsrevisor (QA) / Revisjonsleder (QLA)
 • A3.3 Risikoledelse (RM)
Du tilfredstiller dermed kravene til EOQ til denne nye internasjonale kompetanseerklæringen (European Qualification Register, EQR).
Du inviteres til å registrere deg i EOQ sitt register over personell med fagkompetanse ved å vise til ditt kursbevis fra KRN Academy om gjennomført kurs.


Bakgrunn:

Det har vært et ønske fra mange kursdeltakere å kunne dokumentere sin kompetanse uten å ta eksamen og benytte sertifiseringsmuligheten.
EQR er svaret på det og er en mulighet for å øke verdien av dine kurs i KRN Academy. Du kan få utstedt en EOQ anerkjennelse av kursdeltakelse – uten eksamen, EQR – European Qualification Recognition for gjennomførte lederkurs.

Dette er en ny måte å vise kompetanse på, og kan benyttes som dokumentasjon for din

 • kompetanseoppbygging
 • karriereplanlegging
 • sikre oversikt for din videre fagutvikling
 • øke din synlighet i jobb søkerprosesser
 • underlag for senere kompetansesertifiseringer

Se mer informasjon på www.eoq.org


Søknadsprosess EQR
:

 1. Fyll ut  registreringsinformasjon på www.eoq.org
 2. Legg ved KRN kursbevis fra det sertifiseringskurset du har gjennomført
 3. Søknaden din blir evaluert, og når positiv vil du motta en EOQ – faktura på 200 €
 4. Ved betalingsbekreftelse vil du motta en elektronisk EQR-erklæring
 5. Du vil bli inkludert i EQR -registeret for EQR -innehavere
 6. Velg (kryss av for) synliggjøring i EQR web-register *)
*) frivillig om du ønsker å inngå i publiseringen på EOQs offentlige nettsted

Dette tilbudet går til alle som har gjennomført KRN sine sertifiseringskurs i 2020 og 2021. Du finner all informasjon ved å følge lenkene til EOQ.

Ta kontakt med KRN administrasjon info@qrn.no for praktiske spørsmål. Eller ring oss på +47 67 80 89 50

Torolf Paulshus
KRN Dgl / EOQ President

EQR – European Qualification Register –> 

If you want to know more, please contact us.

Apply now

You will find the application form on EOQ’s website. The form is to be used by participants in the EOQ recognized training courses, applying for the EOQ Qualification Recognition (EQR).
Please complete the application form. After approval of your application, you will receive an invoice.
The price of one EQR statement is 200,00 euro (+ VAT, if applicable).