KRN region Trøndelag inviterer den 4. november 2021 til online fagsamling tema; “En innkjøpers/tilbyders praktiske erfaringer med risiko i offentlige anskaffelser.” Knut Solberg har erfaring på begge sider av en offentlig anskaffelse ved å både levere tilbud og sende tilbud.

.

21. October 2021 at 10:00-12:00. The webinar program consists of two parts. Union of Japanese Scientists and Engineers, JUSE, has played a primary role in promoting quality activities in Japan. Outline of various activities, including TQM and QC Circle activities born in Japan, will be introduced in addition to current challenges of how to create customer values.
The second part will showcase Toyota’s quality initiatives, which are globally considered as symbols of Japan’s quality.

For deg som har gjennomført våre KRN Academy fulltids kurs (40t eller mer) innen ett eller flere av fagfeltene kvalitetsledelse, revisjonsleder eller risikoledelse. Du tilfredstiller dermed kravene til EOQ til denne nye internasjonale kompetanseerklæringen (European Qualification Register, EQR). Du inviteres til å registrere deg i EOQ sitt register over personell med fagkompetanse