Kvalitet og Risiko Norge ønsker din søknad:

Kvalitetspris for myndigheter

Alle kan foreslå kandidater inklusive egen organisasjon.

Søknaden  finner du under eller ved å henvende deg til KRN administrasjonen – aa@qrn.no   Dette kan best gjøres av den/de som kjenner kvalitets- og risikoarbeidet i egen organisasjon.

Hensikten med hederstegnet er å hedre og profilere offentlige organisasjoner som jobber med kvalitets- og risikoledelse i sin videste forstand.

Dette er en norsk versjon av tilsvarende hederstegn for European Organisation for Quality, og med 17 kriterier tilhørende tilrettelegging og nettverksbygging, utvikling av medarbeidere samt kvalitetsforbedringer som bidrag til å nå langsiktige mål.Hvilken myndighets organisasjon skal ha årets Kvalitetspris for Myndigheter 2021?

Det foregår et omfattende modernisering, digitaliseringsarbeid i myndighetsorganisasjonene for å fornye og forbedre produksjon av tjenester til oss som brukere. KRN har en egen Kvalitetspris for Myndigheter som tildeles hvert år på Kvalitet og Risiko Norge sine konferanser. Vinner av KRN Kvalitetspris for Myndigheter besluttes av foreningens styre for å synliggjøre og belønne innsats og resultater fra organisasjoner og enkeltpersoner som jobber med kvalitet- og risikoledelse i sin videste forstand innefor tre myndighetsnivåer:

 1. Storting, Regjering, Kommiteer, utvalg, kommisjoner
 2. Departementer, etater
 3. Statlige virksomheter, offentlige organisasjoner som helsevesen og helseforetak, Tilsyn og kommuner

Hensikten med hederstegnet er å hedre og profilere verdige kandidater, og gjøre KRN’s virksomhet synlig for øverste myndighetsnivå i Norge.

Tidligere vinnere er:

 • 2012 Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN
 • 2013 DIFI
 • 2014 Meterologisk Institutt
 • 2016 Asker Kommune
 • 2017 Skatteetaten

Vennligst send søknad med stikkord til KRN, adm.dir. før: 20. oktober 2021, e-mail: tp@qrn.no, eller tips oss om gode Kandidater.

Foto (over):  Vinnere 2016 Asker kommune

Foto (under): Vinnere 2017 Skatteetaten

 • Kvalitetsprisen søknadsskjema

  Kopier gjerne inn dette formatet i din epost til oss

  År: 2021     KRN Kvalitetspris for Myndigheter                                             

   

  Organisasjon:  
  Kontaktperson for søknaden:  
  Addresse:
  Mobil tlf:   
  e-mail:

   

  Innhold av søknaden:

   

  1. Organisasjonens hovedprestasjoner (suksess historiene):
  1. Relevante resultater/virkninger (fra kunder, medarbeidere, organisasjon, investorer, miljø, samfunnet, etc.)

   

  1. Om tilrettelegging og nettverksbygging
  1. Forstår og kommuniserer viktigheten av kvalitets- og risikostyring i eget miljø/bransje nasjonalt
  2. Er aktiv på arenaer for kvalitets- og risikostyring

   

  1. Om utvikling av mennesker:
  1. Dokumenterer eget kompetansenivå gjennom egne sertifikater og kvalifiseringer
  2. Utvikler og innarbeider opplærings-/treningsprogrammer

   

  1. Om virksomhetstransformasjon:
  1. Initierer og gjennomfører prosjekter som skaper merverdi for både samfunnet og egen virksomhet og som gir synlige resultater knyttet til kvalitets- og risikostyring

   

  Om faktiske anerkjennelser fra medarbeidere, samarbeidspartnere, ledere, sosiale forbindelser
  Dato :                                                Signatur :


  Maximum 5 sider + vedlegg. Vennligst send utfylt søknad  til KRN, adm.dir. før: 20. oktober 2021, e-mail: tp@qrn.no