Invitasjon til digital fagsamling i regi av KRN region Sør den 21.oktober kl 15:30. Vi får høre hvordan ABB har lagt opp sitt bærekrafts arbeid. Vi får et innblikk i hvordan de jobber med å konkretisere målsetningen og gir oss eksempler på miljøtiltak, målinger og metoder.
Ved å presentere samarbeidsprosjektet mellom ABB og Norsus ønsker vi å synliggjøre hvordan bedrifter kan dokumentere organisasjonens, og produktene, sitt miljøavtrykk. mer..

Oppdatert program finner du her. Årets konferansetema Kvalitetskostnader omfatter kostnader relater til kvalitet og risiko. Alle har slike kostnader i varierende omfang. Erfaring tilsier at dersom disse ikke måles og trendes utgjør de opptil 25% av omsetningen i en virksomhet. En halvering av slike kostnader vil forbedre konkuranse-dyktigheten betydelig for virksomheten, men krever oppmerksomhet og grep i systemer for styring og kvalitetsledelse.

KRN ønsker din søknad! Årets Kvalitetsleder kan foreslåes av alle ledd i KRN sin organisasjon, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.
Også potensielle medlemmer kan søke

Hensikten med hederstegnet er å hedre og profilere offentlige organisasjoner som jobber med kvalitets- og risikoledelse i sin videste forstand.

Mr. Ribas and Mr. Naik, winners of the 2020 EOQ European Leader Award. Invitation to listen to the two winners 24 Febr and 1 Oct, EOQ Teams webinar