K&R Spørretime Risikostyring

Vi takker for innsendte spørsmål og inviterer til nye innlegg og diskusjoner basert på innsendte spørsmål, vel møtt!

Spørretime risikostyring ivaretas av vår fagressurs, KRN Ambassadør og kursleder Ayse Nordal, til daglig seniorrådgiver for strategisk planlegging og risikostyring ved Undervisningsbygg Oslo KF

Spørretime Risiko, 30. august 2021 kl 11:00

Agenda

 • Kontinuitetsplan
 • Hva sier ISO, COSO og FERMA om positiv risiko
 • Hvordan jobber vi med positiv risiko  

Vi refererer også til noen av de konkrete spørsmålene som blir diskutert, og som innlegg fra Ayse bygges på;

3 innspill til tema mottatt vår-21:

 • Har dere gode eksempler på oppsett for Business Continuity Plan? Eksempel på risk matrise som brukes i denne forbindelse?
 • Positiv Risiko, hvor finner vi dette i standarder og rammeverk?
 • Hvordan jobber vi med positiv risiko

Muligheter / Positiv Risk 

 • Innspill juli-21 (Sykehusinnkjøp) – Synes spesielt forelesningene om risikostyring til Ayse B.Nordal var veldig gode og vil i den anledning gjerne spille inn et mulig neste emne. Det ble flere ganger i spørretimene til Ayse nevnt at risikovurderinger også kan/bør innbefatte muligheter og ikke bare negative risikoer. Er det mulig å vise hvordan dette med muligheter i risikovurdering i praksis kan gjøres? Dvs. vise konkret hvordan man ivaretar mulighetene, hvordan man setter de inn i matriser slik man gjør med ordinære risikoene, hvilke skalaer (1 – 5 nivåer, dvs. 5 x 5-matriser her også?) og farger man evt. kan bruke, hvordan følger man opp mulighetene osv.

Risk; threat & opportunities

 • Innspill juni-21 (KM v/EJ);  Risk & opportunities benyttes av mange. Hva sier ISO 3100 standard om RISK? Hvorfor er det ikke Risk & opportunities som Ayse så tydelig poengterte på kurset?

https://nfkr.no/wp-content/uploads/2017/03/thV5E4X8F9-240x300.jpg se øvrige tema og datoer for  K&R spørretime her -> (link)

Ikke brenn inne med dine spørsmål. Vi i KRN/QRN har gleden av å omgi oss med faglig høyt kompetente ressurspersoner innen bl.a. kvalitet, revisjon og risikostyring, prosess-ledelse, LeanSixSigma, forbedrings- & endringsledelse.

Spørretime risikostyring ivaretas av vår fagressurs, KRN Ambassadør og kursleder Ayse Nordal, til daglig seniorrådgiver for strategisk planlegging og risikostyring ved Undervisningsbygg Oslo KF

Medlemmer og kursdeltagere  inviteres til å fremme sine faglige spørsmål, Ayse deler mer enn gjerne av sine kunnskaper og erfaringer.

 1. Send dine spørsmål til oss
 2. Vi samler opp flere spørsmål
 3. Vi kaller dere inn til en times Teams møte og diskusjon

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere.

Vi ønsker velkommen til dette nye KRN forumet. De første spørsmålene som vil bli ivaretatt nå i høst er allerede notert, vi grupperer og sorterer disse etterhvert.

Arrangement>Spørretimen

Send inn dine spørsmål og forslag til tema 

info@qrn.no 

info & påmelding

Se valgte tema og påmelding; Spørretimen web-side her

Spørretimen er et digitalt tilbud, der innsendte spørsmål fra deltakerene ivaretas live via Teams møte.

Påmelding finner du på web-siden

Våre kurs

KRN Academy med kurs alle nivå

Kvalitet | Revisjon | Risk | Lean & forbedring | Prosessledelse

| e-læring kvalitetsskolen.no