Kvalitetsledelse i en pandemi


Etter at Norge stengte ned 12 mars 2020 har mange yrkesgrupper jobbet hardt i arbeidet med å holde kontroll på smitte. En av disse er Avdeling for medisinsk mikrobiologi (AMM) på St.Olavs Hospital i Trondheim, som gikk fra dagdrift til turnusdrift over natten for å håndtere prøvemengden med Corona prøver. Samtidig var det viktig å sørge for at alt arbeid ble utført med god kvalitetskontroll og effektive rutiner. Kvalitetskoordinator på AMM har hatt en viktig rolle for å opprettholde god kvalitet på leveranser i en hektisk pandemi.


Dato/tid:  Onsdag 16. juni 2021 kl 13:00
Sted:  Webmøte på Teams  
TEAMS link:  sendes også påmeldte i forkant av møtet 
Microsoft Teams meeting

_______

Hjertelig velkommen til Webinar rundt temaet “kvalitetsledelse i en pandemi”

På programmet står det ett faglige foredrag, og i etterkant er det satt av tid for spørsmål til foredragsholder og KRN Trøndelag.

Agenda

 • Velkommen
  • v/Knut Iver Aastorp, styreleder KRN Trøndelag
 • Kvalitetsledelse i en pandemi – betraktninger fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi sin kvalitetskoordinator
  • v/Vibeke Lystad

Vi setter av god tid til spørsmål og refleksjoner rundt tema.

Vel møtt!

KRN region Trøndelag regionstyret v/styreleder Knut Iver Aastorp, Statnett SF.

 • Asta Ramberg, Spordrift Prosjekt AS
 • Jørgen Breivik, Breivik KHMS
 • Per Sørum, MainTech
 • Mette Solberg, Prosjektstyring Midt

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger, og gjerne også ledelsen eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Påmelding på web eller send en epost til  info@qrn.no


Til informasjon:

Ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av KRN gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».

ved aksept fra foredragsholderne vil vi dele tilgang til PDF-utgave av foredragene her etter møtet… (kommer)

 • Tidspunkt

  TEAMS webinar

  Onsdag 16.juni 2021  kl 13:00

 • Sted

  Microsoft Teams meeting  – lenken kommer her i forkant av møtet

 • Pris

  Ingen deltageravgift for KRN medlemmer og gjester. Som medlem i KRN har du anledning til å invitere med deg kollegaer fra ditt nettverk.

  Ikke medlemmer NOK 300,-

 • Deltakerliste

  Se hvem du møter – deltakerliste kommer her

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

_____________________________________________________________

Tidligere arrangement – medlemsmøter i regi av regionene; 

Medlemsmøter – fagsamlinger alle

 Fikk du ikke anledning til å delta, følg med på invitasjon til reprise/video opptak eller ta kontakt  med  aa@qrn.no