Hvordan bidrar digitalisering til bedre kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter?

Velkommen til frokostsamling i regi av KRN Østlandet – Oslo. Vi får  innblikk i hvordan AF Gruppen utvikler og tar i bruk digitale verktøy og prosesser i sine bygg- og anleggsprosjekter for å sikre økt kvalitet og risikohåndtering i prosjektgjennomføringen.

Vel møtt!

Dato/tid:  Onsdag 9. juni 2021 kl 08:30 – 09:30
Sted:  Webmøte på Teams  
TEAMS link:  sendes også påmeldte i forkant av møtet 

Omtale:

AF Gruppen er kjent for nysgjerrighet og for å være en pådriver for en bedre og mer fremtidsrettet bygg- og anleggsbransje. For AF Gruppen står digitalisering og bedre utnyttelse av data sentralt i et forbedringsarbeid som skal bidra til mer bærekraftige og lønnsomme prosjekter.

AGENDA

 •   08:30  Velkommen til fagsamling KRN region Østlandet, Oslo
  • v/ regionsleder Rune Bjerke, Statnett og Karen Steien, AF Gruppen
 •   08:30  Presentasjon av foredragsholder 
  • v/ Karen Steien, Kvalitetssjef Konsern AF Gruppen
 •   08:35  Foredrag “Hvordan bidrar digitalisering til bedre kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter?”
  • v/ Øyvind Kjøllesdal, Forretningsutvikler AF Gruppen

Vi legger til rette for god tid til spørsmål, diskusjon og refleksjon fra deltakerne etter foredraget.

Om foredragsholder :

Øyvind Kjøllesdal – forretningsutvikler for Innovasjon og digital, har lang erfaring fra implementering av BIM, VDC og digitalisering for en rekke aktører innen bygg og anlegg.

På KRNs medlemsmøte 9. juni gir han et innblikk i hvordan AF Gruppen utvikler og tar i bruk digitale verktøy og prosesser i sine bygg- og anleggsprosjekter for å sikre økt kvalitet og risikohåndtering i prosjektgjennomføringen.

___________________________

Vi gleder oss, velkommen!

Med hilsen

Regionstyre KRN region Oslo 

 • Rune Hernes Bjerke, Seniorrådgiver,  Statnett SF 
 • Aina Irene Sundve, Kvalitetsleder Vann- & avløpsetaten, Oslo kommune
 • Geir Sundland, General Manager DNB
 • Karen Steien,  Kvalitetssjef konsern, AF Gruppen 
 • Stig Birkeland, Risk Advisor, Telenor Norge, Security & Risk
 • Per Myrseth, avd.leder Data Management Competence Center, DNV 

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Påmelding på web eller send en epost til  info@qrn.no


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av KRN gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».

Foredraget  vil være tilgjengelig etter møtet, ta kontakt om du ønsker å få presentasjonen tilsendt da vi ikke ønsker å legge denne for åpent nett.

info@qrn.no 

Møtet arrangeres via TEAMS der påmeldte får tilsendt link til møtet, lenken blir også lagt tilgjengelig her i forkant av møtet :

 • Tidspunkt

  Onsdag 9. juni 2021

  08:30  Frokostmøte – fagsamling m/foredrag

 • Sted

  TEAMS / Skype – fungerer også på nettleser dersom du ikke har Teams app

  ________________________________________________________________________________

  Microsoft Teams meeting

  Join on your computer or mobile app

  ________________________________________________________________________________

  (Team lenke sendes påmeldte i tillegg til at lenken kommer her i forkant av møtet), sendes også i reprise, se kalender

 • Pris

  Ingen deltageravgift for KRN medlemmer og gjester. Som medlem i KRN har du anledning til å invitere med deg kollegaer fra ditt nettverk.

  Ikke medlemmer NOK 400,-

Tidligere arrangement – medlemsmøter i regi av region Østlandet; 

Medlemsmøter – fagsamlinger alle

Fagsamling 29. april 2021 tema “Nye DNB.no – datadrevne beslutningerv/ Andreas Johannesen, Product Manager

Fagsamling foredrag fra Professor Dag O. Hessen den 10. februar 2021  tema “Forskning; premieres kvantitet over kvalitet?”

Fagsamling foredrag fra fagdirektør Roar Thon, NSM den 9.desember 2020 tema “Sikkerhet i en usikker tid”

Fagsamling med foredrag fra VAV Oslo kommune og Statnett den 24. september 2020 tema; “Håndtering av en pandemi i selskaper med kritisk infrastruktur”

 Fikk du ikke anledning til å delta, ta kontakt for repetisjon /opptak fra møtet aa@qrn.no