Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Innkalling til Generalforsamling 2021

Sandvika, 10. mai 2021

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2021

KRN avholder Generalforsamling mandag 31. mai 2021, kl 18:00-19:00 som videomøte.

Program

 1. Åpning
 2. Deltagere – representanter – stemmeberettigede
 3. Godkjenne saksliste og forretningsorden
 4. Velge møteledelse som består av møtedirigent og møtereferent
 5. Behandle årsberetning
 6. Behandle årsregnskap
 7. Behandle ny strategi
 8. Behandle innkomne saker
  • a. Hovedstyrets forslag til strategi 2021-2024
 9.  Velge:
  • a. Nye medlemmer til Hovedstyre
  • b. Nye medlemmer til Valgkomiteen

Dokumentene til Generalforsamlingen sendes på forespørsel og til påmeldte. Registrering /påmelding via web-registrering her eller som epost til administrasjon.

 1. Denne innkallingen
 2. Vedtekter oppdatert 5. juni 2019
 3. KRN Årsberetning 2020
 4. KRN Årsregnskap 2020 med balanse og revisors beretning
 5. Hovedstyrets forslag til Strategi 2021-2024
 6. Forslag til nye styremedlemmer legges ut 1 uke før Generalforsamling


Påmelding her eller via epost til info@qrn.no 

Møteinnkalling i Teams vil sendes påmeldte deltakere.

Alle KRN sine betalte medlemmer er velkomne.


Med vennlig hilsen

Kvalitet- og Risiko Norge

Ernst Ole Solem (sign)

KRN Styreleder

Kvalitet og Risiko Norge