Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

KRN Generalforsamling 2021

BEKJENTGJØRING OM GENERALFORSAMLING 2021

KRN avholder Generalforsamling som Teams videomøte  mandag 31. mai 2021, kl 18:00-19:00.

Program

  1. Åpning
  2. Deltagere – representanter – stemmeberettigede
  3. Godkjenne saksliste og forretningsorden
  4. Velge møteledelse som består av møtedirigent og møtereferent
  5. Behandle årsberetning og årsregnskap
  6. Behandle strategi
  7. Behandle innkomne saker
  8. Velge foreningens hovedstyre, og styreleder.
  9. Velge medlemmer til valgkomitéen

Saksdokumenter sendes registrerte deltakere i forkant av Generalforsamlingen.

 1. Innkallingen
 2. Vedtekter med forretningsorden (se http://www.qrn.no )
 3. Årsberetning
 4. Årsregnskap
 5. Strategi
 6. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 3 uker før Generalforsamlingen, dvs. før utløpet av mandag 10. mai.

Forslag om kandidater til Hovedstyre og Valgkomite skal være Valgkomiteen i hende senest 14 dager før Generalforsamlingen, dvs innen 17. mai.

Alle KRN medlemmer  er velkomne. Husk at kontingent for 2021 må være betalt for at medlemsskapet er gyldig.

Med vennlig hilsen

Kvalitet- og Risiko Norge

Ernst Ole Solem (sign)

Styreleder

Påmelding epost til:  info@qrn.no

Kvalitet og Risiko Norge