K&R Spørretime Kvalitet og Risiko

Ikke brenn inne med dine spørsmål. Vi i KRN/QRN har gleden av å omgi oss med faglig høyt kompetente ressurspersoner innen bl.a. kvalitet, revisjon og risikostyring, prosess-ledelse, LeanSixSigma, forbedrings- & endringsledelse. De deler mer enn gjerne av sine kunnskaper og erfaringer.

Vi har derfor anledningen til å lansere KRN Spørretime, og først ute er vi med risikostyring der vi inviterer medlemmer og kursdeltagere til å fremme sine faglige spørsmål.

  1. Send dine spørsmål til oss
  2. Vi samler opp flere spørsmål
  3. Vi kaller dere inn til en times Teams møte og diskusjon

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere. Ut ifra denne spørretimen kan dere få svar eller gå videre med konsulenter etter behov.

Vi ønsker velkommen til dette nye KRN forumet. De første spørsmålene er allerede notert, vi grupperer og sorterer disse etterhvert.

Arrangement>Spørretimen

Send inn dine spørsmål og forslag til tema 

info@qrn.no 

info & påmelding

Se valgte tema og påmelding; Spørretimen web-side her

Spørretimen er et digitalt tilbud, der innsendte spørsmål fra deltakerene ivaretas live via Teams møte.

Påmelding finner du på web-siden