Blogginnlegg fra vår kursleder KRN Academy Siri den 14. januar 2021

Revisjoner for å sikre at alt går bra

Hvordan går det med dere for tiden? Jeg vet at mange virksomheter har blitt nødt til å endre sine rutiner det siste året. Kanskje dere også. Dere har kanskje innført smittevernrutiner som må følges, og /eller hjemmekontor som medfører en ny måte å samhandle på. Så, hvordan fungerer det for dere? Har dere klart å få på plass de gode rutinene? Og virker de tilfredsstillende? Det er dette styringssystemet dreier seg om, enten det er HMS- eller kvalitetssystem som har håndtert dette.

Jeg vet det er mange dyktige folk der ute som har lagt til rette for de gode løsningene. Likevel, så hører vi gjennom pressen at det til tider ikke går så bra likevel. Hva gjør dere for å sikre dere at systemet dere har etablert følges av alle ansatte, og at det gir ønsket effekt? Gjør dere inspeksjoner eller revisjoner? Selv om mange av dere sitter på hjemmekontor så er det fortsatt mulig å gjøre revisjoner for å sjekke hvor godt rutinene deres fungerer. Dette er i grunnen en fin tid til å trene på revisjon over nett, som jeg regner med at det vil bli mer av i fremtiden.

Revisjoner er et flott verktøy for å finne frem til områder dere som virksomhet kan bli bedre. Jeg vet dere er gode på veldig mye, og revisjoner gjøres ikke for å synliggjøre det som ikke fungerer, men for å finne områder der dere kan få et lite løft. Det kan være til det bedre for kundene deres, det kan være for å effektivisere og forbedre en prosess (dvs. redusere kostander), eller det kan være for å legge bedre til rette for ansatte slik at de får bedre arbeidsdager. Det er mange flotte muligheter knyttet opp mot avvik og forbedringsområder.
Dersom du har revisjonsprosessen godt under huden så vil jeg anbefale å bare komme i gang, dersom revisjoner er blitt satt på hold. Dersom du ikke har kompetansen ennå, men kunne tenke deg å drive med denne type spennende arbeid, så ta kontakt med sjefen din og spør om å få bli med på kurs. Vi i KRN holder revisjonskurs som går over 2 dager der vi går gjennom rutiner som er knyttet opp mot revisjonsaktiviteter. Det er teori og eksempler, og vi gjør oppgaver der vi trener på flere av trinnene i en revisjon.
For å være en god revisor så er det nødvendig med god kunnskap om strukturen og sammenhenger i styringssystem. Jeg vil derfor alltid anbefale alle som skal på revisjonskurs om å ha noe basis-kunnskap om styringssystemer og gjerne ISO 9001. Dersom du er ukjent med dette så har vi et halvdagskurs der vi raskt gjennomgår ISO 9001, slik at du som minimum får et innblikk i hva den dreier seg om.
For dere som er noe mer erfarne og gjerne vil bli kvalitetsleder og revisjonsledere, så tilbyr vi kurs i det også. Ta kontakt med oss i KRN for mer informasjon. Både Annlaug på aa@qrn.no tlf 67 80 89 50 og jeg bidrar gjerne med veiledning.

Sandvika, 14. januar 2021
Siri Mathiesen / siri@qrn.no

KRN er profesjonelle bidragsytere til forbedringsarbeid. Kvalitets- og risikofagene sammen med prosjektledelse er fagområder der også revisjon, miljø, prosess og forbedringsarbeid inngår. På våre kurs, og konferanser, benytter vi erfarne og høyt kompetente forelesere med bred erfaring fra næringslivet, private og offentlige organisasjoner. I tillegg legges det til rette for engasjement og muligheter for erfaringsdeling fra våre medlemmer og kursdeltagere. Deling av kunnskap og erfaring på tvers av bransjer og organisasjoner er vårt mål.

Siri Mathiesen, kursleder KRN Academy

Kursleder Revisjon, Kvalitets- og Miljøledelse

Siri er utdannet biokjemisk ingeniør fra UiO, i tillegg til en MBA fra University of Washington. Siri er også DNC sertifisert Coach. 

Siri har jobbet innen fagområdet kvalitetsledelse i snart 20 år. Hun har erfaring fra både små og store virksomheter med både å bygge styringssystem og revidere dem. Siden 2015 har hun også utviklet og undervist i kurs hos KRN innen kvalitetsledelse og revisjon. Hun har en praktisk og pragmatisk tilnærming til styringssystemer og oppmuntrer til enkelhet. Dette skinner også gjennom i undervisningen. Som vår kursholder viser vi til topp score på tilbakemeldinger, med svært gode referanser både for klasseroms- og bedriftsinterne kurs, også fra myndigheters tilsynsperspektiv.

Fagartikkel: ‘Kvalitet og ledelse – bedre sammen’

Mange som jobber med kvalitetsfaget ser frem til den dagen de samarbeider med toppledere, driftsledere og økonomer. Jeg er overbevist om at et slikt samarbeid vil gi en ny dimensjon til utvikling og styring av virksomheter, som vil styrke dens posisjon i markedet/samfunnet.

Les mer om kurs innen

Revisjon /QA m/ grunnkurs og lederkurs med mulighet for sertifisering EOQ Quality Auditor/ Lead Auditor

Kvalitet – Quality Management  m/ grunnkurs og lederkurs med mulighet for sertifisering EOQ Quality Manager

Undervisning foregår iht myndighetsrestriksjoner, for tiden 100% digitalt. Også mulighet for oppmøte i våre lokaler for de som ønsker å være sammen med oss.