Kåring av European Quality Leader med Dr Jan Emblemsvåg helt til topps

 EQL  – European Quality Leader

Vi gratulerer Dr. Jan Emblemsvåg med andre posisjonen som Årets Europeiske Kvalitetsleder. Det er en bragd å nå dit i årets kåring der Dr. Eric Wolff, konsern kvalitetsdirektør I franske L’Oreal, ble kåret som EQL 2019. Se pressemelding.

Vi kommer en av de første dagene til å presentere Dr. Jan Emblemsvåg og Dr. Eric Wollf på www.qrn.no.

Jan er kåret til KRN Ambassadør, ved flere anledinger har vi hatt gleden av å dele hans faglige engasjement på våre konferanser, både som foredragsholder og paneldeltaker.

Både Eric Wolff og Jan Emblemsvåg sine presentasjoner i forbindelse med EQL tildelingen holdes på Teams den 16. februar, og vil bli tilgjengelige for KRN medlemmer. Invitasjon kommer. I tillegg vil begge presenterer sine fagartikler på www.eoq.org og www.qrn.no.

Presentasjonene vil kringkastes også til vår amerikanske søsterorganisasjon, ASQ. Vi vil tilby samme til CAQ, China Association for Quality, i tillegg til EOQ’s øvrige medlemsorganisasjoner i 20 andre Europeiske land som inkluderer Tyskland, England, Frankriket, Russland, Østeriket, Sveits, Spania, Portugal, Belgia, Nederland, Slovenia, Bosnia, Estland, Finland, Sverige, Norge, Serbia, Kroatia, Ungarn og Kypros.

 EQL  – European Quality Leader award

EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY, EOQ

The European Organization for Quality (EOQ) celebrated on January 12th, 2021, the winner of the European Quality Leader Award 2019.

The European Quality Leader (EQL) Award is granted annually by EOQ. EOQ ‘Quality Leaders’ are individuals who have succeeded in guiding their organizations to success for the different stakeholders through their leadership and through the change and quality improvement processes, in the broadest sense, which they have implemented directly through their teams.

EOQ President Torolf Paulshus awarded Mr. Wolff the 2019 European Quality Leader trophy and diploma during the online awarding session of January 12th, 2021.
The European Quality Leader Award recognizes outstanding individuals who devote their time, energy and knowledge by sharing their beliefs for the benefit of the European Society. The European Organization for Quality (EOQ) includes more than 70,000 members and 500,000 companies within its member and partner organizations in Europe and worldwide. EOQ is an interdisciplinary European organization that strives to promote effective improvement in the sphere of quality management as the coordinating body and catalyst of its Member Organizations, with the goal of improving European society by promoting quality in its broadest sense.

Se https://www.eoq.org/event/european-quality-leader-eql-2019-ceremony/.

Ceremony EQL 2019 – 

European Quality Leader

 Date: 12 January 2021

Time: 11.00-12.00 (CET)

Place: Microsoft TEAMS, an invitation will be sent separately.

Invited: EOQ stakeholders and public

Chairman: Torolf Paulshus

Preparations: Invitation (winner, runner ups and participants), press release…

Purpose:

  • To declare the winner of EQL 2019 and the two runner ups
  • Share experience of the winner
  • Create additional value for our members