Dato/tid
: 19. november 2020  / reprise 1. desember kl 11:30- 12:30
Sted: Digitalt, online Teams
Link: Du vil få tilsendt link vedlagt e-post som påmeldt webinaret. Vi vil også sende foredraget i reprise (video-opptak den 1. desember kl 11:30)
Microsoft Teams meeting

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

Foredrag 1

40 min.

Utfordringer med risiko- og sårbarhetsanalyse – Hvordan øke kvaliteten av ROS-analysen

Ved Yngvi Freyr Eggertsson, Rådgiver samfunnssikkerhet i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Risikofaget er i stadig utvikling og ROS-analyser er blitt sentrale i styringen av virksomheter. Det er svært variabel kvalitet på analysene, ulik oppfatning av hva risiko og sårbarhet er og hvordan en kan analysere dette på en mest mulig hensiktsmessig måte. Presentasjonen vil fokusere på oppdatert konsept av hva risiko egentlig er og svakheter i hvordan ROS-analyser har vært gjennomført tidligere. I tillegg vil det tas opp mulige løsninger for å øke kvaliteten på analysene. Erfaringene til foredragsholder er fra offentlige virksomheter og vil derfor ha eksempler fra offentlige risiko- og sårbarhetsanalyser.

Nøkkelbegrep i presentasjonen;

 • Konsept av risiko
 • Svakheter og utfordringer i ROS analyser
 • Muligheter for å øke kvaliteten

Foredrag 2

15 min

Risiko og sårbarhetsanalyse ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Ved Jan Aastø seniorrådgiver Beredskapsavdelingen

Jan vil først introdusere oss for Fylkes-ROS for Vestfold og Telemark, deretter om en mer spisset og spesiell ROS som har hyppige oppdateringer og som omhandler koronasituasjonen.

Foredragsholderens erfaring er flere år som operasjonsoffiser i Forsvaret nasjonalt og internasjonalt. Deretter flere år i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og fra fylkesmennenes beredskapsarbeid.

Vel møtt!

Med hilsen

KRN region Vestfold-Telemark

 • Regionsleder Bent Vigeland, Kvalitetsleder Avarn Security
 • Styremedlem Kjell Arne Håkonsen, Quality Assurance Manager, Wood Group
 • Styremedlem Helene Waage Dehli, Branningeniør, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
 • Styremedlem Tom Christian Leynse, Quality & Risk Manager, Norsk Hydro ASA Projects, Oslo
 • Styremedlem Nina Nikodim-Amlie, QA/SA Manager, ABB Electrification
 • Styremedlem Karsten Tønnevold Fiane, Kvalitetssjef, Notodden Lufthavn

ved aksept fra foredragsholderne vil vi dele tilgang til PDF-utgave av foredragene her etter møtet… (kommer)

 • Foredragene kan også fåes tilsendt ved å kontakte  aa@qrn.no
 • Vi sender foredragene som reprise uke 48 – følg med her for invitasjon og påmelding

PÅMELDING TIL 1. desember kl .11:30

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 • Tidspunkt

  TEAMS webinar

  NY MULIGHET : Sendes reprise videoopptak 1. desember 11:30 – påmelding nå

 • Sted

  TEAMS / Skype – fungerer også på nettleser dersom du ikke har Teams app

  Link sendes til påmeldte i forkant av møtet

 • Pris

  Ingen deltageravgift for KRN medlemmer og gjester. Som medlem i KRN har du anledning til å invitere med deg kollegaer fra ditt nettverk.

  Ikke medlemmer NOK 300,-