Benytt anledningen til kompetansebygging for medarbeiderne i Covid’19 tider

E-kursene i Kvalitetsskolen, også benyttet som forkurs, får svært gode tilbakemeldinger.

Vi takker for tilliten og ønsker både Kirkens Bymisjon og Sykehuspartner velkommen som brukere av e-kursene som forkurs til kursing innen bla. Prossessledelse. Viktig at alle deltakerene i gruppen er kjent med begreper og har fått innføring ved en ‘reise gjennom fagområdet kvalitet og kvalitetsledelse’.

 Vi ser frem til at stadig flere organisasjoner ser verdien av en felles forståelse for faget på tvers av fagområdene de til daglig jobber med.