KRN med svært erfaren kursleder i kvalitet og revisjonsledelse

KRN er profesjonelle bidragsytere til forbedringsarbeid. Kvalitets- og risikofagene sammen med prosjektledelse er fagområder der også revisjon, miljø, prosess og forbedringsarbeid inngår. På våre kurs, og konferanser, benytter vi erfarne og høyt kompetente forelesere med bred erfaring fra næringslivet, private og offentlige organisasjoner. I tillegg legges det til rette for engasjement og muligheter for erfaringsdeling fra våre medlemmer og kursdeltagere. Deling av kunnskap og erfaring på tvers av bransjer og organisasjoner er vårt mål.

Siri Mathiesen, KRN kursleder

Kursleder Revisjon, Kvalitets- og Miljøledelse

Siri er utdannet biokjemisk ingeniør fra UiO, i tillegg til en MBA fra University of Washington. Siri er også DNC sertifisert Coach. 

Siri har jobbet innen fagområdet kvalitetsledelse i snart 20 år. Hun har erfaring fra både små og store virksomheter med både å bygge styringssystem og revidere dem. Siden 2015 har hun også utviklet og undervist i kurs hos KRN innen kvalitetsledelse og revisjon. Hun har en praktisk og pragmatisk tilnærming til styringssystemer og oppmuntrer til enkelhet. Dette skinner også gjennom i undervisningen. Som vår kursholder viser vi til topp score på tilbakemeldinger, med svært gode referanser både for klasseroms- og bedriftsinterne kurs, også fra myndigheters tilsynsperspektiv.

2012-2015 var Siri tilknyttet Statoil som QRM konsulent, blant annet som Quality and Risk Engineer på Johan Sverdrup og Aasta Hansteen prosjektene. I en periode hadde hun også rollen som koordinator for Improvement Agenda, Subsea Delivery Team i Statoil.

Siri har i tillegg erfaring som ledende revisor i TI Sertifisering, innen sertifisering av kvalitets og miljø systemer (ISO 9001 og ISO 14001).  Siri har også vært HSEQ ingeniør hos Master Marine samt produkt- & QA-sjef i Genpoint.

Siri brenner for faget og vi plukker her et utvalg av fagartikler hun har delt med oss

Policy og kvalitetsmål …

“….Etter å ha jobbet med ISO 9001 i mange år har jeg fått følgende forståelse av kvalitetspolicy, og hvordan den kan gjøres mer nyttig enn den ser ut til å være pr i dag. Jeg mener kvalitetspolicyen skal være en veiviser fra ledelsen til de ansatte for å sikre at de går i samme retning. Basert på policyen skal det settes kvalitetsmål som støtter opp under denne retningen (ref. ISO 9001 kap 5.2). Både policy og mål skal være dokumentert og kommunisert. Hvordan har det seg at så få vet hva som står i kvalitetspolicy dokumentet, og forholder seg til innholdet?        les mer her ……

Fagartikkel: ‘Kvalitet og ledelse – bedre sammen’

Mange som jobber med kvalitetsfaget ser frem til den dagen de samarbeider med toppledere, driftsledere og økonomer. Jeg er overbevist om at et slikt samarbeid vil gi en ny dimensjon til utvikling og styring av virksomheter, som vil styrke dens posisjon i markedet/samfunnet.

Ledelsens gjennomgåelse

Ledelsens gjennomgåelse, en helsesjekk av virksomheten! Går det bra? Er det noen steder det er smerter eller ubehag. Trengs det hjelp noen steder for å få det bedre?

Kvalitetsmål

ISO 9001 kap. 6.2 sier at organisasjonen skal etablere kvalitetsmål på relevante funksjoner, nivåer og prosesser som er nødvendig for styringssystemet.

Utdypende om Kvalitetspolicy

Hva i all verden er meningen med kvalitetspolicy? Kjenner du kjerneinnholdet i din virksomhets kvalitetspolicy? Har du noen gang anvendt den?


ISO 9001 vs LEAN

I NFKR setter vi nå opp et kurs som går nærmere inn på LEANs «8 wastes», eller Muda. Ved å bli bedre kjent med innholdet i 8 wastes vil du trolig se på din egen organisasjon med nye øyne etterpå, og oppdage områder med potensiale for effektivisering og sparing.

Siri i aksjon, like trygg og engasjert  med Covid’19 restriksjoner og nettbasert undervisning

Les mer om kurs innen

Revisjon /QA m/ grunnkurs og lederkurs med mulighet for sertifisering EOQ Quality Auditor/ Lead Auditor

Kvalitet – Quality Management  m/ grunnkurs og lederkurs med mulighet for sertifisering EOQ Quality Manager

Foto og hilsen fra fornøyde kursdeltakere bedriftsinternt kurs

– ta kontakt for referanse

Podcastvert  #Kvalitetsprat Siri som programleder i KRN egen Podcast sammen med Sidsel