Håndtering av en pandemi i

selskaper med kritisk infrastruktur

Dato/tid:  Torsdag 24. september 2020 kl. 08.30-09.30 
–  ny mulighet 4. desember 2020 kl 09:00-10:00
Sted:  Webmøte på Teams  
TEAMS link:  Teams/Skype blir sendt påmeldte i forkant av møtet, og lenken vil du også finne her i forkant av møtet (1t. før møtet) om du ikke har mottatt denne.  

____________________________________________________

AGENDA

 •   Velkommen til fagsamilng KRN region Østlandet, Oslo
  • v/ regionsleder Rune Bjerke, Statnett
 • Foredrag ‘Hvordan takle en varslet men allikevel «utenkelig« krise ‘

 Kjetil Bjørnsrud, kommunikasjonssjef i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

og Ellen Birkeland, HMS-sjef i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

 • Hvordan ivareta informasjonssikkerhet i en samfunnskritisk virksomhet når pandemien rammer?

Esben Gudbrandsen, direktør for informasjonssikkerhet i Statnett
Hvordan takle en varslet men allikevel «utenkelig« krise 

Pandemi var et varslet kritisk scenario fra Oslo Kommunes beredskapsplanverk med høy sannsynlighet og konsekvens og moderat usikkerhet. Varslet, men allikevel utenkelig. Inngripende og relativt strenge tiltak for å forhindre dødsfall, sykdom og fravær slik at kritiske funksjoner kunne opprettholdes gjennom en høyst usikker tid, ble resolutt iverksatt. Vi gikk ganske hardt ut, og tiltakene var som oftest ikke tidsbegrenset.

Hvordan ivareta vannleveransen, myriader av smitteverntiltak, bedriftens egenart & kultur samt utøve omsorg for egne ansatte og tredjepart, gjennom ledelse og kommunikasjon  -i et helt «nymalt mulighetsrom».

Ellen Birkeland, HMS-sjef i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

og

Kjetil Bjørnsrud, kommunikasjonssjef i Oslo kommune, Vann- og avløpsetatenHvordan ivareta informasjonssikkerhet i en samfunnskritisk virksomhet når pandemien rammer?

Klokka halv ti på kvelden tirsdag 10. mars fikk alle kontoransatte i Statnett en tekstmelding med beskjed om å etablere hjemmekontor: “Ved behov, hent PC og dra hjem. Unngå helst kollektivtrafikk.” Fra dette tidspunktet måtte fagavdelingen for informasjonssikkerhet håndtere andre utfordringer enn tidligere.

Statnetts Chief Information Security Officer (CISO) tar oss gjennom hvordan statsforetaket har forberedt seg på og løpende håndtert pandemisituasjonen, med en vinkling mot hvilke utfordringer dette innebærer for informasjonssikkerheten.

v/ Esben Gudbrandsen, direktør for informasjonssikkerhet i Statnett

Vi gleder oss, velkommen!

Med hilsen

Regionstyre KRN region Oslo 

 • Rune Hernes Bjerke, Seniorrådgiver,  Statnett SF 
 • Aina Irene Sundve, Kvalitetsleder Vann- & avløpsetaten, Oslo kommune
 • Geir Sundland, General Manager DNB
 • Karen Steien,  Kvalitetssjef konsern, AF Gruppen 
 • Stig Birkeland, Risk Advisor, Telenor Norge, Security & Risk
 • Per Myrseth, avd.leder Data Management Competence Center, DNV GL

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Påmelding på web eller send en epost til  info@qrn.no


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av KRN gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».

ved aksept for deling fra foredragsholderne vil vi dele tilgang til PDF-utgave av foredragene her…

2020-09-24 Foredrag Oslo kommune VAV – Pandemihandtering

Møtet arrangeres  VIA TEAMS / Skype – påmeldte får tilsendt link til møtet

Lenke til reprise sending 4. desember 2020 kl 10:00

 • Tidspunkt

  Opptak;  2 stk  foredrag 4 desember 2020 kl 10:00-11.00

  Opprinnelig møte: 24. september 2020 kl 08:30 – 09:30

 • Sted

  TEAMS / Skype – fungerer også på nettleser dersom du ikke har Teams app

  Link sendes til påmeldte i forkant av møtet

 • Pris

  Ingen deltageravgift for KRN medlemmer og gjester. Som medlem i KRN har du anledning til å invitere med deg kollegaer fra ditt nettverk.

  Ikke medlemmer NOK 300,-

 • Deltakerliste

  Se hvem du møter – deltakerliste kommer her i forkant av møtet

Tidligere arrangement; 


web fagsamling, tema Enterprise risk management i Telenor Group

v/Roger Stølsnes, Head of Group Enterprise Risk Management i Telenor Group

og web fagsamling, tema Data science løsninger som beslutningsstøtte – hvordan sikre tillit og kvalitet?

v/ Per Myrseth, Head Of Department Data Services. Data Management and Analytics i DNV GL

Fikk du ikke anledning til å delta på disse, ta kontakt for repetisjon/opptak fra møtet med oss

aa@qrn.no