KRN med ledende ressurs innen Risk Management – Risikoledelse

KRN med ledende ressurs innen Risk Management
RISIKOLEDELSE

Vi i KRN er profesjonelle bidragsytere til forbedringsarbeid. Kvalitets- og risikofagene sammen med prosjektledelse er fagområder der også revisjon, miljø, prosess og forbedringsarbeid inngår. På våre kurs, og konferanser, benytter vi erfarne og høyt kompetente forelesere med bred erfaring fra næringslivet, private og offentlige organisasjoner. I tillegg legges det til rette for engasjement og muligheter for erfaringsdeling fra våre medlemmer og kursdeltagere. Deling av kunnskap og erfaring på tvers av bransjer og organisasjoner er vårt mål.
En av våre fremste ambassadører og ressursperson i risikofaget er Ayse Nordal, som foredragsholder på våre konferanser og som fast kursleder i KRN Academy. Se informasjon under.

KRN tilbud gjennom hennes engasjement og entusiasme for faget;

  • KRN Academy kurs i risikostyring; grunnkurs, risikoledelse med mulighet for sertifisering og oppdateringsdag risk standarder og teknikker
  • Tilgang på Risikomodell for Start-ups v/ Ayse Nordal; ‘A Simple Scenario-based Qualitative Model for Assessing Start-up Risks’
  • Tilgang på Veileder for Risikofunksjonen i 2018 utg utgitt av IIA
  • NS 5814 Krav til risikovurdering standarden revideres. – oppfordring går til våre medlemmer om å delta i arbeidet med å sende inn felles høringsforslag, koordinert av Ayse. Høringsfrist 15/9.

Ayse Nordal – kursleder i Risikostyring/Risk Management

Ayse Nordal er til daglig seniorrådgiver for strategisk planlegging og risikostyring ved Undervisningsbygg, Oslo  kommune. Ayse har B Sc. og M Sc. i økonomi og statistikk (teknisk universitet) og lisensiat i anvendt sosialøkonomi og makroøkonomi (NHH). Hennes spesialområder er strategisk planlegging, internkontroll og risikostyring, og er sertifisert akkreditert risikoleder (Risk Manager).

Ayse har undervisningserfaring fra Norsk Høgskole (NHH), BI samt Bergen Ingeniørhøyskole. Videre har hun lang erfaring fra finans/bank bl.a. som controller, som rådgiver ved internrevisjonen og som nestleder i tillegg til styremedlem. Som rådgiver i PWC var også risikostyring og internkontroll sentralt arbeidsområde. I løpet av de siste årene har hun hatt lederstillinger som leder av Folkeregisteret og som finansdirektør i Manpower Norge.

Risikomodell for Start-ups
Author: Y Ayse Nordal

A Simple Scenario-based Qualitative Model for Assessing Start-up Risk
Vi er så heldig å kunne dele vår kursleder i risikostyring Ayse Nordal sin risiko modell for Star-ups.Ta kontakt om du ønsker å få den tilsendt: info@qrn.no. Denne er publisert og tilgjengelig på Scitepress Library, se digital object identifier og referanse til proceedings.

Collapse Button Quick Abstract
ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines and COSO:2017 Enterprise Risk Management framework have two important and common characteristics. Firstly, they connect risks with business objectives. Secondly, they define risks as potential events that represent both positive and negative deviations from the expected. When a start-up company assesses its risks….  Se www.qrn.no/blog

KRN Academy m/ grunnkurs og lederkurs med mulighet for sertifisering EOQ Risk Manager

Risk oppdaterering og oppfriskingsdag – vårt svært populære online kurs, agenda

Y. Ayse B. Nordal
fotokred: qrn/Annlaug

Tilgang på Veileder for Risikofunksjonen i 2018 utg utgitt av IIA