Bli kjent med vårt nye styre fra juni-2020

Du finner ytterligere omtale på våre web-sider ‘om KRN’ her 

Ernst Ole Solem
Styreleder

Ernst Ole Solem er Kvalitets- og Beredskapsleder i Asker Kommune

Han har ledet programmet for innføringen av kvalitetsrammeverket ITIL (IS0-20000), som resulterte i itSMF-prisen Årets Service Management virksomhet, og har videreført dette gjennom prosjektet for ISO-sertifisering av hele kommunen på standardene IS0-9001, 14001 og 27001. IS0-26000 Samfunnsansvar er også implementert i styringssystemet.

Felles ledelsessystem (styringssystemet ) er etablert som et felles, enhetlig og gjennomgående system for hele organisasjonen godt innarbeidet i kulturen for ledere og medarbeidere. Dette arbeidet har vært synliggjort og gitt læring til andre organisasjoner , og kommunen har for dette arbeidet mottatt KRNs Kvalitetspris 2016 for myndighetsrelatert innsats.

Geir Hamre Mathisen
Nestleder

Geir Hamre Mathisen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg en Master of Management fra BI.

Han er Chief Auditor i Aker BP og har variert erfaring fra industrien, hvor karrieren spenner fra produktutvikling av GPS- og treghetsbaserte sensorsystemer for maritim industri, luftfart og forsvarssektoren. Dette inkluderer forretningsutvikling innenfor disse markedene og den oppstrøms verdikilde for olje og gass (leting, boring og brønn, prosjekter samt drift og vedlikehold).

Siri Viken
Styremedlem

Siri Viken er Kvalitetssjef i Skatteetaten. Hun har utdannelse innenfor IT og økonomi. Hun begynte som konsulent i daværende A/S EDB (EVRY) etter endt utdannelse, hvor hun jobbet med prosjektledelse og UT-utvikling i tillegg til flere spennende stillinger fra 1991 i ExxonMobil, blant annet med å være prosjektleder for år 2000-prosjektet for Norge.

Karsten Boe
Styremedlem

Karsten Boe er konserndirektør for Sikkerhet og Kvalitet i BaneNOR.  Han er utdannet sivilingeniør fra industriell økonomi fra NTNU og har tjue års erfaring fra komplekse industrimiljøer gjennom ulike stillinger i Norsk Hydro og Aker.

Frode Støylen
Styremedlem

Frode Støylen er prosjektdirektør i Equinor’s enhet for prosjektutvikling, og leder nå et utbyggingsprosjekt som skal knytte seg til eksisterende infrastruktur offshore. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk.

Nye styremedlemmer 2020

Torhild Tøndel
Styremedlem

Torhild Tøndel er leder for avdeling styringssystem, kvalitet, HMS i Norconsult AS.

Hun er utdannet sivilingeniør vann og avløp fra NTH (-94). Hun har hatt stillinger i kommuner og rådgivervirksomheter og vært stasjonert i Bhutan og Chile. De siste 10 årene har hun jobbet med styringssystem og kvalitet i Norconsult med ansvar for drift og utvikling av selskapets integrerte styringssystem. Systemet er de siste årene digitalisert på ny IT-plattform og sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001 samt Miljøfyrtårnordningen. Torhild deltar i Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) kvalitetsnettverk.

Jon Lykke
Styremedlem

Jon Lykke er leder for Kvalitet og sikkerhet i Statens vegvesen.

Han er utdannet Cand.philol fra NTNU og har befalsutdanning fra Forsvaret. Arbeidserfaringen strekker seg fra HR, med fokus på utvikling av organisasjoner og mennesker gjennom kompetanseutvikling og lederutvikling til  prosjektledelse for en rekke endrings- og forbedringsprosjekter. Fra 2011 innehatt ulike lederjobber innen ansvarsområdene HMS, internkontroll, samfunssikkerhet og kvalitet.

Ole Holte Sandvik
Styremedlem

Ole Holte Sandvik er ansvarlig for kvalitetsledelse, inkludert revisjonsprogram og ledelsessystemer i Nye Veier og rapporterer jevnlig til ledergruppen/styret innenfor kvalitetsledelse og internkontroll. Jobben har medført stedfortreder-ansvar for HMSK-direktør og personalansvar for avdeling for HMSK og Samfunnsansvar. Han er IPC sertifisert Quality Manager og har en doktorgrad i Supply Chain Management og logistikk fra Høgskolen i Molde.

Vi takker Nina og ønsker lykke til videre!

Nina Steen Læknes, seksjonsleder Ledelse og Styring hos Multiconsult

Vi takker Nina for hennes verdifulle bidrag i KRN, først som regionstyreleder i Rogaland og siden som styremedlem gjennom to perioder, totalt 4 år. Vi vil savne hennes entusiasme og fokus på resultater både som medlem og tidvis leder for KRN årlige konferanse-  og hederstegnkomitèer i tillegg til øvrige styreoppgaver.