New Secretary General, Ulf Gustavsson, the values and his future perspectives for EOQ

Article republished with permission from the CQI & IRCA (quality.org). This article first appeared in Quality World magazine (July/August 2020)

 Filtered Context Context: EOQ Secretary General, Ulf Gustavsson, recently granted an interview to the magazine ‘Quality World’ about the values and his future perspectives for EOQ
Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway (KRN/qrn) er medlem i  European organization for Quality (EOQ) som the Norwegian National Representative (EOQ NR). EOQ er en non-profit organisasjon som består av 28 medlemsland. KRN har vært representert i EOQ hovedstyre de siste 9 årene ved vår daglige leder Torolf Paulshus. De siste tre årene som styreleder (EOQ President). Som første sittende president i EOQ ble han gjenvalgt for 3 nye år fra juni 2020. Torolf har drevet og ledet restruktureringen av EOQ . En konsekvens har vært ansettelse av ny daglig leder.
Det er med store forventninger vi her kan presentere den nye EOQ Secretary General Ulf Gustavsson fra Sverige. Han har blant annet 8 år bak seg som global konserndirektør i IKEA.

Vi gratulerer Ulf og EOQ med engasjementet av Secretary General, og ser frem vekst og utvikling for EOQ, og nytteverdi for medlemmene.