Intervju i Qualidade ‘the Views from EOQ President’

Vi deler intervju i Qualidade, vår portugisiske søsterforening APC sin artikkel i forkant av EOQ 63rd European Congress of Quality, oktober 2019 i Lisboa, Portugal

Article republished with permission from Portuguese Association for Quality APQ.  

 Filtered Context Context:  European Quality – the Views from EOQ President Torolf Paulshus
Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway (KRN/qrn) er medlem i  European organization for Quality (EOQ) som Norwegian National Representative (EOQ NR).
EOQ er en non-profit organisasjon som består av 28 medlemsland. KRN har vært representert i EOQ hovedstyre de siste 9 årene ved vår daglige leder Torolf Paulshus. De siste tre årene som styreleder (EOQ President). Torolf ble, som den første sittende president i EOQ, i juni 2020 gjenvalgt for 3 nye år.
Les mer om restrukturering i EOQ og presentasjon av ny daglig leder i EOQ med facts & figures her