‘ Risikoledelse – Risk Management’


Dato/tid
:          Onsdag 3. juni 2020, kl 11:00 – 11:30
Sted:                 Online video-møte Teams
TEAMS link:     Teams/Skype link sendes ut i forkant av møtet for påmeldte 

 

“Data science løsninger som beslutningsstøtte – hvordan sikre tillit og kvalitet?”

Samfunnet blir stadig mer digitalisert, automatisert og datadrevet, og vi erfarer at utbredelse av data science og datadrevne løsninger får utbredelse. Noen ganger tas løsninger i bruk før de har tilstrekkelig modenhet og kvalitet, mens på andre områder tar man ikke ut muligheter fordi man ikke kan dokumentere kvalitet på løsningene. Presentasjonen presenterer sentrale utfordringer og et sett av metoder som kan brukes for å sikre tillit og kvalitet.

Ved Per Myrseth, Head Of Department Data Services. Data Management and Analytics i DNV GL

Arrangør/ansvarlig fagsamling mai-20

Regionstyre KRN region Oslo 

 • Rune Hernes Bjerke, Seniorrådgiver,  Statnett SF 
 • Stig Birkeland, Risk Advisor, Telenor Norge, Security & Risk
 • Per Myrseth, avd.leder Data Management Competence Center, DNV GL

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Påmelding på web eller send en epost til  info@qrn.no


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av KRN gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».

 • Tidspunkt

  Onsdag 3. juni 2020 kl 11:00 – 11:30

 • Sted

  TEAMS / Skype – fungerer også på nettleser dersom du ikke har Teams app

  Link sendes til påmeldte i forkant av møtet

 • Pris

  Ingen deltageravgift for KRN medlemmer og gjester. Som medlem i KRN har du anledning til å invitere med deg kollegaer fra ditt nettverk.

 • Deltakerliste

Per Myrseth, DNV GL