Generalforsamlingen 2020
Sandvika 25. mai 2020

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2020

Kvalitet og Risiko Norge (KRN) avholder Generalforsamling mandag den 8. juni 2020, kl 18:00-19:00 som videomøte.

Program

 1. Åpning
 2. Deltagere – representanter – stemmeberettigede
 3. Godkjenne saksliste og forretningsorden
 4. Velge møteledelse som består av møtedirigent og møtereferent
 5. Behandle årsberetning
 6. Behandle årsregnskap
 7. Behandle ny strategi
 8. Behandle innkomne saker
  a.  Hovedstyrets forslag til ny strategi 2021-2024
 9. Velge:
  a.  Nye medlemmer til Hovedstyre
  b.  Nytt medlem til Valgkomiteen

Dokumentene til Generalforsamlingen sendes påmeldte. Registrering /påmelding via denne registeringssiden eller ved henvendelse til administrasjonen v/ Annlaug, epost aa@qrn.no

 1. Denne innkallingen
 2. Vedtekter oppdatert 5. juni 2019
 3. KRN Årsberetning 2019
 4. KRN Årsregnskap 2019 med balanse og revisors beretning
 5. Hovedstyrets forslag til ny Strategi 2021-2024
 6. Forslag til nye styremedlemmer legges ut 1 uke før Generalforsamling

Registrer deg her eller send påmelding til info@qrn.no 

Møteinnkalling i Teams vil sendes påmeldte deltakere.

Alle KRN sine medlemmer er velkomne. Krav til betalt medlemskontingent 2020.

Med vennlig hilsen

Kvalitet og Risiko Norge 

Ernst Ole Solem (sign)

KRN Styreleder

epost til: info@qrn.no

Vedlegg :

Dokumentene til Generalforsamlingen på forespørsel til aa@qrn.no

Bli medlem i dag og få:

 • Adgang til Norges sørste fagnettverk for ledere innen kvalitet og risikoleselse
 • Få tilgang til landets fremste spesialister gjennom vårt kompetansesenter
 • Delta på medlemsmøter og konferanser
 • nser Tilgang til aktuelle jobbannonser
 • Rabatter på kurs og konferanser

LES MER OM VÅRE MEDLEMSFORDELER HER

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no