‘ Risikoledelse – Risk Management’


Dato/tid
:  Onsdag 20. mai 2020, kl 09:10   (Region årsmøte fra kl 09:00 -09:10)
Sted:  Online medlemsmøte 
TEAMS link:  Teams/Skype link sendes ut i forkant av møtet, linVelkommen til fagsamling KRN region Oslo. I samarbeid med Telenor og DNV GL inviterer vi til åpent medlems- og nettverksmøte.

09:00-09:10

Årsmøte for region Østlandet/Oslo – for medlemmene

Valg nye styremedlemmer og rask oppsummering og gjennomgang av videre planer for 2020


09:10 – første foredrag tema 

-“Enterprise risk management in Telenor Group”

En generell presentasjon av Enterprise Risk Management i Telenor Group og hvordan dette er en integrert del av selskapets management modell.

Ved Roger Stølsnes, Head of Group Enterprise Risk Management i Telenor Group

Spørsmål/diskusjon

———

09:40  foredrag 2 tema 

“Data science løsninger som beslutningsstøtte – hvordan sikre tillit og kvalitet?”

Samfunnet blir stadig mer digitalisert, automatisert og datadrevet, og vi erfarer at utbredelse av data science og datadrevne løsninger får utbredelse. Noen ganger tas løsninger i bruk før de har tilstrekkelig modenhet og kvalitet, mens på andre områder tar man ikke ut muligheter fordi man ikke kan dokumentere kvalitet på løsningene. Presentasjonen presenterer sentrale utfordringer og et sett av metoder som kan brukes for å sikre tillit og kvalitet.

Ved Per Myrseth, Head Of Department Data Services. Data Management and Analytics i DNV GL

Spørsmål/diskusjon

AGENDA
 • 09:00  Årsmøte for KRN region Østlandet, Oslo
  • v/ regionsleder Rune Bjerke, Statnett
 • 09:10  “Enterprise risk management in Telenor Group”
  • v/ed Roger Stølsnes, Head of Group Enterprise Risk Management i Telenor Group
 • 09:30   Spørsmål og diskusjon
 • 09:40  Data science løsninger som beslutningsstøtte – hvordan sikre tillit og kvalitet? 
  • v/Per Myrseth, Head Of Department Data Services. Data Management and Analytics i DNV GL
 • 10:00  Spørsmål og diskusjon
 • 10:15   Takk til foredragsholdere og takk for deltakelse

Vi gleder oss, velkommen!

Med hilsen

Regionstyre KRN region Oslo 

 • Rune Hernes Bjerke, Seniorrådgiver,  Statnett SF 
 • Aina Irene Sundve, Kvalitetsleder Vann- & avløpsetaten, Oslo kommune
 • Geir Sundland, General Manager DNB
 • Hilde Haraldseid-Lund, Systemansvarlig HMSK konsern hos AF Gruppen
 • Stig Birkeland, Risk Advisor, Telenor Norge, Security & Risk
 • Anne K. Reknes, Professional Training & Coaching
 • Per Myrseth, avd.leder Data Management Competence Center, DNV GL

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Påmelding på web eller send en epost til  info@qrn.no


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av KRN gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».

Foredragene (innlogget medlemssider for tilgang);

Møtet arrangeres  VIA TEAMS / Skype – påmeldte får tilsendt link til møtet

 • Tidspunkt

  Onsdag 20. mai 2020 kl 09:00 – 10:30

  Årsmøte for medlemmer region Oslo kl 09:00 – 09:10

  Foredrag fra kl 09:10

 • Sted

  TEAMS / Skype – fungerer også på nettleser dersom du ikke har Teams app

  Link sendes til påmeldte i forkant av møtet

 • Pris

  Ingen deltageravgift for KRN medlemmer og gjester. Som medlem i KRN har du anledning til å invitere med deg kollegaer fra ditt nettverk.

  Ikke medlemmer NOK 400,-

Foto: Aast, KRN / fra fagsamling hos Statens vegvesen, tema ‘Ledelsens gjennomgåelse’ sept-19

foto : AAst/ fra fagsamling hos DNB