i regi av KRN region Vestfold-Telemark

Vi inviterer til åpent medlems- og nettverksmøte med innlegg og foredrag fra Norges Bank.

I forkant av fagsamlingen gjennomfører vi et raskt årsmøte.

Dato/tid:   Onsdag 29. april 2020,  
Årsmøte   :  kl 14:30 – 15:00    – Teams link Årsmøte region Vestfold-Telemark kommer
Medlemsmøte/fagsamling:  15:00 – 16:00 –   Teams link ‘fagsamling’  – ÅPENT FOR ALLE
Sted:   Teams nettlink sendes til samtlige påmeldte

Medlemsmøte og fagsamling tema ‘Sikkerhet’

Vi legger opp til uformelle fagsamlinger der vi ønsker å legge til rette for erfaringsdeling, med god tid til spørsmål og diskusjoner rundt valgte tema.

AGENDA,  medlemsmøte kl 15:00-16:00 for alle KRN medlemmer og gjester

 • Innledning og velkommen 
 • Foredrag om Reisesikkerhet v/ Ronny Sæther, Travel Security Manager Norges Bank
  •  30 min+ tid til spørsmål
 • Diskusjon og eventuelt

Vel møtt! med vennlig hilsen KRN Vestfold-Telemark v/ regionstyret

Bio foredragsholder webinar 

Ronny Sæther

Ronny Sæther, Travel Security Manager Norges Bank

Ronny Sæther har flere års erfaring fra Forsvaret, politiet og Norges Bank – der han har hatt lederansvar hos alle. I nåværende stilling er han Travel Security Manger i Norges Bank, der han er fag- og programansvarlig for reisesikkerhet. Videre har han en rådgivende rolle innfor personbeskyttelse- og beredskapsområdet. Gjennom de ulike stillingene har han skaffet seg internasjonal erfaring, og han har blant annet erfaring fra Internasjonale operasjoner i Afghanistan og Tsjad (Nato og FN).

Ronny har utdanning fra forsvaret, og flere moduler fra Politihøgskolen, herunder et lederprogram, og han har grad i internasjonal beredskap fra Universitetet i Tromsø – der den avsluttende oppgaven omhandlet reisesikkerhet. Siden han ble ansatt i Norges Bank har hovedfokuset vært rettet mot reisesikkerhet og han har gjennom perioden i banken bygget reisesikkerhetstjenesten slik den i dag fremstår, både når det kommer til modell og prosess – slik at nåtidens utfordringer knyttet til reisesikkerhet kan håndteres på best mulig vis.

I tillegg til dette sitter Ronny som komitémedlem og norsk ekspert i ISO arbeidsgruppen som utarbeider ISO 31030 Risk Management – Managing Travel Risks – Guidance for Organisations, og han var også med i arbeidsgruppen til Næringslivets sikkerhetsråd som utarbeidet veilederen i generell og digital reisesikkerhet for næringslivet

Årsmøte KRN Vestfold-Telemark

Program 14:30-15:00 :  Årsmøte med valg, presentasjon av året slik det står nå planlagt.

Gode innspill til aktiviteter og tema mottas med takk. Ønsker du å være med oss i regionstyret eller har forslag til styremedlem, ta gjere kontakt med Annlaug tlf 90518464 info@qrn.no , eller direkte med regionsstyreleder bent(+)qrn.no

Dette er en fin måte å bli kjent med foreningen og nettverket i regionen.  Vår oppgave er å planlegge & arrangere regionale fagsamlinger/nettverksmøter, ingen økonomiske forpliktelser.

Styret fortsetter slik det er i dag, ingen kandidater på valg, men vi ønsker oss 1-2 nye styremedlemmer.

Valg

 • Regionstyreleder Bent Vigeland ( Nokas) ( Ikke på valg )
 • Styremedlem Kjell Arne Håkonsen (Wood ) ( Ikke på valg )
 • Styremedlem Tom Christian Leynse ( Hydro )  ( ikke på valg )
 • Styremedlem Helene Waage Dehli ( Vestfold Interkommunale Brannvesen) ( Ikke på valg )
 • Styremedlem ledig 1 
 • Styremedlem ledig 2 

Registrering

 • Tidspunkt

  Onsdag 29. april 2020,  
  Årsmøte :  kl 14:30 – 15:00    
  Medlemsmøte/fagsamling:  15:00 – 16:00 
 • Sted

  PEXIT  link – også tilgang via TEAMS/Skype
  nettlink sendes til samtlige påmeldte
 • Pris

  Ingen deltageravgift for KRN medlemmer og gjester.

  Som medlem i KRN har du anledning til å invitere med deg kollegaer fra ditt nettverk.

 • Foredraget - last ned som innlogget

  Ta kontakt med aa@qrn.no  for tilgang

Glimt fra siste fagsamlinger 2019 hos NOKAS og Wood. Foto: KRN