Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

KRN Generalforsamling 2020

BEKJENTGJØRING OM GENERALFORSAMLING 2020

KRN avholder Generalforsamling som Teams videomøte i løpet av uke 24, 8.-12. juni. KRN Hovedstyre vil beslutte dato og tid i løpet av april.

Program

  1. Åpning
  2. Deltagere – representanter – stemmeberettigede
  3. Godkjenne saksliste og forretningsorden
  4. Velge møteledelse som består av møtedirigent og møtereferent
  5. Behandle årsberetning og årsregnskap
  6. Behandle strategi
  7. Behandle innkomne saker
  8. Velge foreningens hovedstyre, og styreleder.
  9. Velge medlemmer til valgkomitéen

Alle dokumenter vil bli lagt ut på www.KRN.no /medlemsidene senest 2 uker før

Generalforsamlingen:

 1. Innkallingen
 2. Vedtekter med forretningsorden (se http://www.qrn.no – medlemssider)
 3. Årsberetning
 4. Årsregnskap
 5. Strategi
 6. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 3 uker før Generalforsamlingen, dvs. før utløpet av 15. mai.

Forslag om kandidater til Hovedstyre og Valgkomite skal være Valgkomiteen i hende senest 14 dager før Generalforsamlingen, dvs innen 22. mai.

Alle KRN  medlemmer er velkomne,

Med vennlig hilsen

Kvalitet- og Risiko Norge

Ernst Ole Solem (sign),  styreleder

Påmelding epost til:  info@qrn.no

Kvalitet og Risiko Norge